Page 8 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 8

A TRIBUTE TO RIK

     Op 6 maart 2018 stierf Rik Bevernage, een man wiens                     FILIP DELMOTTE: ‘Rik was een doener. ‘Rik was een doener.  artistieke bron. Alle collega’s verdienden
                                                    N
     naam onlosmakelijk verbonden zal blijven met De Werf                     Niet een man van grote woorden. iet een man van grote woorden.  quasi hetzelfde loon. Geen hiërarchie of
                                                    No-nonsense was zijn lijfspreuk. Met zijn o-nonsense was zijn lijfspreuk. Met zijn
     en het legendarische jazzlabel dat hij uit de grond                     N               eerder omgekeerd. Voor Rik waren de
     stampte. Als eerbetoon organiseert KAAP/De Werf                       v volle gewicht aanwezig, prominent. Maar olle gewicht aanwezig, prominent. Maar  techniekers de pijlers waarop een werf
     op vrijdag 6 maart een tribute-concert. Wij vroegen                     j je zag hem nooit, op die ene uitzondering e zag hem nooit, op die ene uitzondering  steunt.
     aan twee intimi van Rik om een getuigenis over zijn                     na, het spreekgestoelte beklimmen.
     betekenis: Filip Delmotte en Willy Schuyten.(LF)                       Hij had daar geen tijd voor, en geen  Rik was een gedreven communist, maar
                                                    goesting. Maar vooral was het een zekere  l liep daar niet mee te koop. Hij had de iep daar niet mee te koop. Hij had de
                                                                   gave van de verontwaardiging, zijn komave van de verontwaardiging, zijn kom-
     WILLY SCHUYTEN: ‘Op 6 maart reiken  concert, bij pot en pint, alle rimpels         schroom die hem parten speelde. g
                                                                   p
     we in De Werf voor de tweede maal de De Werf voor de tweede maal de De Werf weer gladgestreken. Maar Rik had ook      pas stond op mensenrechten, altijd. En hij as stond op mensenrechten, altijd. En hij
                                                                   h
     prijs uit van ‘de schone contrariteit’, een ‘de schone contrariteit’, een ‘de schone contrariteit’ een groot hart en een sociale voe- Bij elke nieuwe subsidieronde moesten  had de moed van de overtuiging en het ad de moed van de overtuiging en het
     prijs in het leven geroepen om mensen  lende inborst, was altijd bereid de andere  Rik Bevernage © Ellen De Meulemeester alle kunstencentra een verantwoordings- en
                                                                   engagement.gagement.
     die zich laten opmerken door op een  te helpen.       House, inclusief een kerk, gerund door  dossier indienen. Bij sommige waren dit
     positieve manier ‘contrarie’ te zijn in de          e               boekdelen, in kleur gedrukt en inge- Met enkele kompanen had Rik jeugdet enkele kompanen had Rik jeugd-
                                                                   M
                                    een dominee en bedoeld voor zeevaar--
                                    een dominee en bedoeld voor zeevaaren dominee en bedoeld voor zeevaar
     maatschappij, te eren. En dwarsliggen dat  Onze beste momenten hadden we toen  ders op doortocht. Verder logeerden we  bonden, waarin grote theorieën werden  club De Torre (Baliestraat) uit de (Baliestraat) uit de De Torre (Baliestraat) uit de De Torre
     kon Rik, koppig als hij was. In de nage- we samen op prospectie trokken naar  o      verkondigd, gewikkeld in dure woorden.  grond gestampt, waaruit later de rond gestampt, waaruit later de
                                    ook al eens bij goede vrienden. Zo trokok al eens bij goede vrienden. Zo trok
                                    ook al eens bij goede vrienden. Zo trok--
                                                                   g
     noeg 30 jaren dat ik betrokken was bij de  diverse jazzfestivals in Europa en over de  ken we ‘s zomers naar het progressieve  Niets van dit alles bij De Werf of Rik  Volkshogeschool is gegroeid. Onder zijn is gegroeid. Onder zijn olkshogeschool is gegroeid. Onder zijn olkshogeschool
                                                                   V V
     jazzprogrammatie kan ik ervan meespre- grote plas.      V V              Bevernage (want beide waren synoniem).  h hoede werd het linkse oede werd het linkse Masereelfonds in Masereelfonds in Masereelfonds
                                    Vision Fest in Manhattan’s Lower East ision Fest in Manhattan’s Lower East ision Fest
     ken. Bij onze allereerste ontmoeting zei hij         Side en ‘s winters naar de grote IAJE Jazz  Integendeel.   West-Vlaanderen uitgebouwd met est-Vlaanderen uitgebouwd met
                                                                   W
     ‘ ‘ ‘ik ken niets, van jazz’, maar enkele jaren ik ken niets, van jazz’, maar enkele jaren ik ken niets, van jazz’ Bij die gelegenheden viel alle druk van  Convention. We schuimden alle bekende  B
                                                                   Brugge als sterke afdeling. Uit het rugge als sterke afdeling. Uit het
     later (toen De Werf goed en wel op de  hem af.        en minder bekende jazzclubs in  In het Brugse culturele landschap was  Masereelfonds ontstond ten slotte kunontstond ten slotte kun-
     Europese kaart stond) was hij zelfverze-           Manhattan, Harlem en Brooklyn af op  D D           stencentrum De Werf.
                                                    De Werf toonaangevend op het vlak van e Werf toonaangevend op het vlak van e Werf
     kerd over wat al dan niet goede jazz was.  We hielden allebei van New York City, New York City, New York City zoek naar nieuw talent. Met de groep  theater, kindertheater en jazz, 30 jaar
                                                                   D
                     letterlijk het Mekka van de heden- Octurn trokken we naar The Knitting lang. De ingrediënten van dit succes?  Die geschiedenis moet misschien nog ie geschiedenis moet misschien nog
                                                                   e
     Vanaf dan hadden we eindeloze dis- daagse jazz in de USA en nog zoveel  F F Montreal Jazz Festival.  Een eerlijk ‘product’, een sterke ploeg,  eens geschreven worden. Over de Brugse ens geschreven worden. Over de Brugse
                                    Factory én naar actory én naar actory
     cussies over de programmatie van De  meer. Dankzij onze contacten vonden  Op zondag zat ik dan weer met Rik ,  onafhankelijk (ni dieu, ni maître), onom- c culturele scene en zijn pioniers, over het ulturele scene en zijn pioniers, over het
     Werf, Jazz Brugge en zelfs September erf, Jazz Brugge en zelfs September erf, Jazz Brugge
     W W              we een betaalbaar hotel in centrum  overtuigde atheïst, in een kerk in Harlem  koopbaar. Voor vele kunstenaars - acteurs  kunstenoverleg en het Concertgebouw, unstenoverleg en het Concertgebouw,
                                                                   k
     Jazz. Natuurlijk werden na een geslaagd  Manhattan, het Seafarers International te genieten van de gospel.’ of muzikanten - was De Werf hun thuis en De Werf hun thuis en De Werf over De Werf en KAAP.’
     \ ‘Yes Love’ is nieuw werk van het Isbin Trio
     In het najaar van 2019 brachten drie Brugse muzikanten onder de naam Isbin Trio de cd ‘Yes Love’ uit. Als deze muziek dan toch in een
     vakje moet, dan zou je het kunnen labelen als Kamermuziekjazz. Bezetting van het trio: Gilbert Isbin op luit, Xavier Rau op contrabas, Peter
     Vangheluwe op percussie. Op een rustige vooravond in december deel ik met Gilbert Isbin een tafeltje in 27b Flat in de Sint-Jakobsstraat,
     de perfecte setting voor een gesprek over zijn muzikale achtergronden.


     Ga gerust in uw voorouderlijke stamboom op zoek naar de naam ‘Isbin’. Die zal u niet vinden. Zo ook niet bij  kamermuziek. Het resultaat is een cd die je ECM-style zou kunnen noemen. Plaatselijke verdeling van deze cd
     Gilbert Isbin zelf. Isbin werd namelijk in Knokke geboren onder de naam Gilbert Dewaele. Vanwaar dan Isbin,  is in handen van het Brugse platenlabel Parsifal en Fnac Brugge.’
     wil ik toch eerst graag weten?
                                            EXit: Welke muzikale opleiding mocht je in je jeugd genieten ?
     GILBERT ISBIN: ‘Ik beleefde in mijn jeugd volop de tijden van de flowerpower, de tweede helft van de sixties  ISBIN: ‘Als je hiermee bedoelt: welk conservatorium? Geen. Ik ben zo goed als helemaal autodidact. Ik kom uit
     en de beginnende jaren 70. Een tijd waarin muzikanten als pakweg Robert Zimmerman en David Robert Jones  een Heistse vissersfamilie die me niet echt een muzikale achtergrond bood. Ik merkte bij mezelf wel vlug dat
     zichzelf een artiestennaam aanmaten (respectievelijk Bob Dylan en David Bowie). Dat bracht mij op het idee om  ik op school alle nuances van de blokfluit binnen de kortste keren onder de knie had, en dat het bladlezen van
     mezelf ook een goed klinkende naam te zoeken.’                muzieknoten me ook absoluut geen problemen stelde.’


     De oorsprong van de artiestennaam Isbin blijkt uiteindelijk ontwapenend simpel, en vindt zijn herkomst in het  ‘Op mijn achttiende ging ik al meteen aan het componeren. Wat gitaar (en luit) betreft was en ben ik vooral
     vierletterige ISBN (International Standard Book Number), een standaard voor het catalogeren van boeken  geïnteresseerd in melodie. Om in de tijdsgeest te blijven: ik was meer into Beatles dan into Stones. Zo kon ik eïnteresseerd in melodie. Om in de tijdsgeest te blijven: ik was meer into Beatles dan into Stones. Zo kon ik
                                            g
     die in de tweede helft van de jaren zestig van de vorige                            b bij Paul Couter terecht die me op weg hielp met nummers van ij Paul Couter terecht die me op weg hielp met nummers van
     eeuw ingevoerd werd, wat Gilbert op het idee bracht van                            pakweg Bob Dylan of George Harrison (NVDR. Decoutere (NVDR. Decoutere
     deze artiestennaam.                                              s speelde in die periode bij Freckle Face, de eerste band van peelde in die periode bij Freckle Face, de eerste band van
                                                             Arno Hintjes). Ik leerde ook de muziek kennen van Joe Pass, . Ik leerde ook de muziek kennen van Joe Pass,
                                                             meer bepaald de ‘Virtuoso’-reeks, waarvan ik de noten op eer bepaald de ‘Virtuoso’-reeks, waarvan ik de noten op
     EXit: Hoe kwam deze cd tot stand ?                                       m
     ISBIN: ‘De muziek op deze cd is het resultaat van drie jaar                          g gehoor neerpende om ze nadien zelf te kunnen instuderen. ehoor neerpende om ze nadien zelf te kunnen instuderen.
                                                             T
     regelmatig repeteren. Zowel Xavier als Peter zijn muzikan-                           Tot op vandaag blijf ik intens bezig met muziek ontdekken, ot op vandaag blijf ik intens bezig met muziek ontdekken,
     ten die ik al lang ken en die deze subtiele muziek perfect                           s studeren, noteren, met het schrijven van bladmuziek.’tuderen, noteren, met het schrijven van bladmuziek.’
     aanvoelen en interpreteren. De luitpartijen heb ik helemaal
     uitgeschreven, voor bas en percussie ontstond zo ruimte                            EXit: Zijn er concerten in het vooruitzicht ?
     voor improvisatie binnen het kader van de stukken. Het gaat                          ISBIN: ‘Wij brengen delicate muziek die een stil en aandach ‘Wij brengen delicate muziek die een stil en aandach-
     om eigen composities, en daarnaast om interpretaties van                            t tig luisterpubliek vraagt. In een broeierige omgeving kan ig luisterpubliek vraagt. In een broeierige omgeving kan
     muziek van Bill Evans, Miles Davis, Jan Garbarek, Cameron                           o onze muziek onmogelijk tot zijn recht komen. Resultaat is nze muziek onmogelijk tot zijn recht komen. Resultaat is
     Brown … Toen de tijd er rijp voor was, trokken we voor een                           n natuurlijk dat niet zomaar elke locatie voor een optreden in atuurlijk dat niet zomaar elke locatie voor een optreden in
     drietal opnamedagen de studio in. Meer bepaald in de Blue                           a aanmerking kan komen. Het eerstvolgend concert is in april in anmerking kan komen. Het eerstvolgend concert is in april in
     Bird Recording Studio in Kortemark, een studio die gespeci-                          R Rijsel, dan volgen Torhout, Geraardsbergen, Mechelen …’ ijsel, dan volgen Torhout, Geraardsbergen, Mechelen …’
     aliseerd is in opnames van klassieke muziek, akoestische jazz,                         (RUDI VANMARCKE)RUDI VANMARCKE)
                                                             (
                           Gilbert Isbin
         nr. 303 - maart ‘20
     8 -   nr. 303 - maart ‘20
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13