Page 8 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 8

Gino Claeys (54) drumt er weer op los

        Tussen quarantaine en
        podium        De coronacrisis heeft bij iedereen sporen nagelaten, bij de ene al wat dieper dan  EXit: Jij hebt een zware periode achter
        bij de andere. Zo ook bij Gino Claeys, die geprangd zat tussen sikkel en cymbaal.  de rug als technisch coördinator
        Als werknemer in de zorgsector (woonzorgcentrum Westervier) stond hij nog   bij WZC Westervier waar veel
        nooit zo dicht bij de dood, en als drummer snakte hij naar liveoptredens. Intussen  coronadoden te betreuren vielen…
        nemen alle cijfers een fikse duik en komen de ‘bevrijdingsfeesten’ er aan voor  Claeys: ‘Dat was zeer heavy. De bewoners
        hem. Op Klinkende Kroegen speelt Claeys tweemaal (op 4 augustus met The    die je vrijdagavond nog begroette,
        Esta All Stars en op 1 september met Jan The Man) en droomt hij luidop van een  waren er maandagochtend al niet
        tournee met zijn band Dogwalker die een nieuw leven kreeg.          meer. Bezoek van familie was wegens de
                                               veiligheidsvoorschriften quasi onmogelijk,
        Even terug in de tijd: tussen 2009 en 2011  we hebben gestript en in een eigen jasje  maar ondanks de moeilijke omstandigheden
        scoorde Dogwalker verschillende hits  hebben gegoten. Ik heb het nummer zelf  hebben we als team toch samen met de
                                                                                     Gino Claeys
        (‘Summer Has Gone’, ‘The Storm’) die  geproducet en opgenomen in de Brugse  dichtste familie afscheid genomen van de
        gretig werden opgepikt door de eerder  opnamestudio Shell Shock Studio. Een mooi  bewoners die ons vertrouwd waren. Ik heb
        ‘commerciële’ radiozenders zoals Radio  nummer dat perfect past bij ons en dat in  nog nooit zo dicht bij de dood gestaan als
        2, QMusic en MNM. De flow zat goed, de  week 23 op de 9de plaats stond in de Bel  vorig jaar.’
        boekingen voor optredens liepen vlot  30 Hits.’                                   EXit: Maar kijk, het podium lonkt!
        binnen, maar in 2011 besliste de band te                   EXit: Als muzikant met veertig jaar  Claeys: ‘Je kunt niet geloven hoe erg ik dat
        stoppen. ‘Dat had een emotionele oorzaak’,  EXit: Jullie willen weer de hort op met  ervaring op zak bleef je dan ook nog  heb gemist! Ik heb dat nodig. Ik speel als
        verklaart Gino Claeys. ‘De vrouw van onze  Dogwalker?            eens op je honger zitten…       freelance drummer in verschillende groepen
        toetsenist Maarten is twee dagen na  Gino Claeys: ‘Ik ben niet beschaamd om te  Claeys: ‘In de eerste lockdown heb ik geen  en na de vele optredens had ik vroeger al
        de bevalling gestorven. Onze optredens  zeggen dat Dogwalker voor pure popmuziek  muziek meer gespeeld, maar me volledig op  eens gedacht om een sabbatjaar in te lassen.
        hebben we toen allemaal geannuleerd.  staat. Als we spelen, moet het goed zijn  mijn werk gestort. Na de zomer ben ik weer  Die periode hebben we nu stilaan achter de
        Het ging niet meer voor hem. We hebben  en er boenk op zijn. Van al onze nummers  beginnen te drummen thuis, om souplesse te  rug, al had ik die verplichte quarantaine - net
        uiteraard zijn beslissing gerespecteerd  hebben we backing tracks laten maken bij  houden. Starten vanaf nul met basiszaken,  zoals alle andere muzikanten - niet verwacht.
        en de draad niet meer opgepikt… tot  Vincent Pierins. Met zijn analoge keyboards  technieken inoefenen, een basic beat spelen  Muziek spelen is mijn leven. Het is kinderlijk,
        vorig jaar. Zanger Nikolaas Debusschere  kon hij de muziek van de jaren tachtig  en bestuderen hoe topdrummers het verschil  maar het zit nog steeds in mijn hoofd: die
        en ik hadden met ons project Douro een  perfect benaderen. Hij maakte de prachtige  maken. Het zit ‘em allemaal in balansen  tourbus mag nog altijd vertrekken, hé.’ (ADC)
        machtig nummer gemaakt en kregen    synthpartijen voor ons met zijn ogen dicht.  hoe bepaalde partijen worden gespeeld.
        de smaak weer te pakken. We staken de  Topmuzikant!’             Samen muziek spelen is zoals een sport
        koppen weer bijeen en daaruit vloeide                     beoefenen in teamverband: iedereen kan  Gino speelt onder meer op woensdag 4 augustus
                                                                           ’
        de single ‘Two Worlds Collide’. Aangezien  ‘We willen graag weer veel spelen met  tegen een bal trappen, maar daarom ben  met Esta All Stars aan L Estaminet (Park 5,
        Dogwalker altijd de stempel krijgt van  Dogwalker, maar liefst geen pensenkermissen  je nog geen topspeler. Het moet klikken, er  Brugge) en op woensdag 1 september aan ’t
        ‘popmuziek uit de jaren tachtig’ dacht ik:  of kleine cafés met een mottige  moet vertrouwen zijn in elkaar, je moet elkaar  Kroegstje (Carmersstraat 48, Brugge) met Jan
        wel, laten we dan eens een eightiescover  zanginstallatie voor ons. We mochten in 2010  aanvoelen. Ja, muziek spelen is een complex  The Man.
        opnemen. We kozen voor ‘All Of My Heart’  al eens proeven van een uitverkochte Lotto  gegeven.’          Alle info op www.brugge.be/klinkendekroegen
        van de Britse band ABC, een klassieker die  Arena. Dat was een unieke ervaring.’        Brugge is straks een (erfgoed)fabriek rijker
        De zoektocht was lang, maar het resultaat is er: een
        erfgoedfabriek die onder meer onderdak biedt aan 50.000                                   ERFGOEDFABRIEK IN CIJFERS
        objecten uit de Brugse musea, 256 meter archeologische
        vondsten en de kostuums van de Heilig Bloedprocessie. Locatie:                               * 6.977 m² vloeroppervlakte
                                       De toekomstige Erfgoedfabriek                 * Depot kostuumatelier: 677 m²
        Kleine Pathoekeweg (44) en de gebouwen van de vroegere                                   * Depot Musea Brugge: 1807 m²
        kaarsenfabriek Hautekiet, door de Stad aangekocht in 2017 voor                               * Depot Raakvlak: 915 m²
        het ronde bedrag van 2.575.000 euro.                                            * Regionaal erfgoeddepot: 973 m²


        Het is bekend: Brugge telt heel wat  De vroegere kaarsenfabriek                              * Depot stoeten en processies: 677 m²
        verspreide depots. Deze worden  wordt ook de nieuwe werkplek                                * Voorts: collecties allerhande
        vanaf 2023 samengebracht    van Raakvlak. Wat ze nodig
        in dit gebouw. De slokop in dit  hebben (fotostudio, wasruimtes,
        verhaal zijn de Brugse Musea met  vergaderplek…) vindt hier straks
        duizenden objecten en Raakvlak,  onderdak.
        de Archeologische Dienst. De                 HOGE EISEN VOOR         aan een efficiënte beveiliging.  inmiddels goedgekeurd. De
        inrichting wordt er eentje op maat  De Provincie maakte drie jaar  INRICHTING        Schepen Minou Esquenet belooft:  volledige site wordt opgefrist.
        zodat de ruimte optimaal wordt  geleden twee miljoen euro vrij  De inrichting van het gebouw  ‘De Erfgoedfabriek wordt niet  De voorbouw (kantoren) wordt
        benut. Beide spelers hebben ‘een  om van de fabriek ‘een regionaal  wordt een hele klus en een  enkel bouwtechnisch, maar ook  gesloopt, het gebouw krijgt een
        levende collectie’ (een collectie  erfgoeddepot’ te maken. Daardoor  uitdaging voor Claeys/Haelvoet  op vlak van hernieuwbare energie  nieuwe gevelbekleding en nieuw
        die permanent aangroeit) die  zal de fabriek ook beschikbaar  Architecten. De eisen liggen  een aanwinst voor ons rijke  buitenschrijnwerk en er komt een
        nog steeds aangroeit door   zijn voor de collecties van de  hoog: een stabiele klimatisatie,  patrimonium.’      luifel over de zuidkant. Een wadi
        schenkingen en aankopen. Het  omliggende gemeentes. Daarvoor  ideale koeling en verwarming                 moet het geheel bekronen. (LF)
        nieuwe depot beschikt daarom  wordt 35 procent van het depot  en de juiste luchtvochtigheid. De  De site ligt er momenteel nog
        over laadkades en quarantaine- voorzien.           elektrische installatie wordt volledig  verwaarloosd bij, maar het
        en behandelingsruimtes.                    vernieuwd en er wordt gewerkt  plan voor de verbouwing is

              eXit
       8  juli 2021        nr. 319


     413701_Exit319.indb  8                                                                   18/06/2021  09:44
                                                                                   18/06/2021  09:44
     413701_Exit319.indb  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13