Page 4 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 4

Concert op 11 oktober in de Snuffel

     REBA MALIN: ‘EEN MIX VAN STIJLEN’

     Reba Malin: onthoud die naam en pik eens een concertje mee          MATTHIAS: ‘Ik luister niet meteen naar de tekst,  jaren 70 bekendstaat als The Queen of Country
     als deze (redelijk) versbakken groep rond zangeres Floor Vanden       mijn gehoor spitst zich eerst toe op de melodie. De  Music. Klinkt toch goed, hé?’
     Bussche in de evenementenkalender voorkomt. Op vrijdag 11          structuur van het nummer moet eerst goed zitten.
     oktober bijvoorbeeld, want dan treden ‘Flo en de boys’ op in het       We beginnen met een kapstok en hangen er achteraf  EXit: Je straalt ambitie uit met Reba Malin, Floor!
     mooie zaaltje van de Snuffel in de Ezelstraat.                de jassen aan.’            FLOOR: ‘Na ons optreden in de Snuffel, is het


     Reba Malin was tot voor kort de band van zangeres/ MATTHIAS ROSSEEL: ‘Met onze set kunnen  STEFAN: ‘We hebben zelden een nummer klaar tij­
     gitariste Floor Vanden Bussche en drummer Dirk  we op Gent Jazz spelen, maar evengoed ook op  dens een repetitie. De ruwbouw is misschien af, maar
     Defauw, maar sinds enkele maanden zijn de rangen  Rock Werchter. Het is een mix van stijlen. Het zijn  week na week sleutelen we eraan tot het goed zit.
     versterkt met bassist Stefan Taveirne (die we ook  eigen nummers, maar we hebben geen hokje  Floor heeft een unieke stem en daar willen we geen
     kennen van Cosy Corner) en gitarist Matthias Rosseel  ter beschikking om ze in te steken. We hebben onze  muur van lawaai rond breien. We spelen in functie
     (vroeger ook actief in The Mood of Steffi en de folk­ sound ook nooit op voorhand bepaald. We spelen  van het geheel.’
     groep Donder in ’t hooi). ‘We zijn gestart met twee,  gewoon en we zien wel waar een bepaald nummer
     maar het is altijd de bedoeling geweest om er een full  strandt.’      MATTHIAS: ‘Als je een nummer de hele avond in het
     band van te maken’, zegt Dirk. ‘Klopt’, vult Floor aan.           repetitiekot hebt gespeeld, kun je daar niet objectief  Reba Malin © Ellen De Meulemeester
     ‘We hadden ook nood aan een ruimere bezetting.  EXit: Geldt de songtekst als bepalende factor? naar luisteren. Moet je even laten rusten.’
     We speelden vroeger al eens op plaatsen waar het  FLOOR: ‘Het is vooral de sfeer die belangrijk is.        de bedoeling om enkele nummers in de studio in te
     podium te groot was voor ons twee. De nummers van  Muziek is voor mij meer dan alleen maar woorden,  EXit: Reba Malin: die naam moet je toch eens  blikken zodat we een mooi visitekaartje in handen
     Reba Malin zijn immers niet alleen geschreven om in  alhoewel ik veel tijd spendeer aan het schrijven van  verklaren, Floor. hebben. Je hebt gelijk als je zegt dat we ambitieus
     een akoestische versie gebracht te worden.’ mijn teksten. Samen zoeken we altijd naar de juiste  FLOOR: ‘Ik wou niet optreden onder mijn eigen  willen zijn, want ik wil graag investeren in mijn band.
                        sfeer van de song.’          naam, want Vanden Bussche vind ik totaal niet  Graag pikken we volgend jaar mooie concerten op
     EXit: Hoe zou je je groep verkopen?                     geschikt als groepsnaam. Ik heb een tijdje in Canada  mooie locaties mee. Ook festivals schuwen we niet.’
     FLOOR VANDEN BUSSCHE: ‘Moeilijke vraag, hoor.  EXit: Waarover gaan jouw liedjes? gewoond en daar konden ze mijn naam ‘floor’ niet
     Op onze muziek kun je niet meteen een stempel  FLOOR: ‘Ik heb een hekel aan platte teksten als  uitspreken zonder in lachen uit te barsten. Ik wilde  STEFAN: ‘Zonder pretentieus te willen zijn: we zijn
     kleven. Misschien iets in de trant van ‘rock meets  ik naar muziek luister, dus ik leg de lat voor mezelf  niet dat ze met mij de ‘vloer’ aanveegden, dus heb ik  niet van plan om het coverbandcircuit af te lopen. We
     souls meets…’.’            graag hoog. De inhoud? Over de alledaagse dingen  daar dan maar Flo gebruikt. Dat was simpeler. Voor  zijn immers géén coverband. We willen wel zoveel en
                        des levens, de strubbelingen van het leven. Mijn tek­ de bandnaam schuif ik mijn eigen naam wel aan de  zo ver mogelijk gaan spelen. Met ‘eigen’ muziek moet
     STEFAN TAVEIRNE: ‘…jazz meets een beetje blues  sten vertrekken bijna allemaal vanuit een biografisch  kant en heb ik twee andere delen samengevoegd.  je andere plaatsen zoeken om te spelen. Dat is onze
     en indierock… Ik was overtuigd na de eerste repetitie  standpunt, maar gaandeweg ontwikkelen ze zich naar  Malin is een veel voorkomende Zweedse meisjes­ ambitie met Reba Malin.’ (ADC)
     en ben blijven plakken. Het klonk te goed om deze  een song die voor velen herkenbaar is.’ naam en Reba is geïnspireerd op de Amerikaanse
                                                               www.snuffel.one
     groep zomaar te laten liggen.’                        zangeres Reba Neil McEntire die al sinds eind de


       \ Signs of Algorithm doen het met Luk Wyns in Skincrawler     Mennekes! Nieuws uit het kamp van de metalheads        containerpark. Reacties hierop zijn  EXit: Wat staat er zoal op de to do-lijst  de avond van ‘Music for the Oceans’
     Signs of Algorithm: op zaterdag 12 oktober speelt       subjectief en uiteraard uiteenlopend.  van Signs of Algorithm? eruit?
     de band-met-Brugse-roots ten dans in Het Entrepot       Sommigen vinden de clip supervet,  FREDERICK: ‘Momenteel hebben we  FREDERICK: ‘Dat wordt ongetwijfeld
     tijdens het event ‘Music for the Oceans’. De leden      anderen vinden dat een clip meer om  een druk schema aangezien er een  een topavond, want de organisator
     Frederick, Didier, Kevin, Yochi en Jonathan zijn goed     muziek moet draaien dan om borsten  hoop shows gepland staan tijdens de  heeft zijn best gedaan om een geva­
     op dreef, want onlangs namen ze samen met acteur/       en billen. Dat kun je als band natuurlijk  ‘Skincrawler Tour’ die nog loopt tot  rieerde internationale line­up neer te
     scenarist Luk ‘Crimi Clown’ Wyns de niet onbesproken     wel verwachten als je dit soort clip uit­ januari 2020. Tot op heden was het  zetten in Het Entrepot. Zo hebben
     videoclip ‘Skincrawler’ op, check YouTube. Dat        brengt. Wij vonden het vooral leuk de  hoogtepunt van deze tour onze show  we bands uit Nederland (Another
     nummer spelen ze straks ook in Het Entrepot, maar       clip te shooten en hebben ons enorm  op Metaldays 2019. Een topfestival in  Now), België (Speed Queen, Signs Of
     dan zonder Luk en de schaars geklede dames…          geamuseerd.’          Slovenië waar we de affiche deelden  Algorithm, Hell City, Fields Of Troy)
                                                    met tal van topnamen uit de scene zoals  en Frankrijk (Novelists). Een leuke en
     EXit: First things first: we mogen jullie  band te labelen, maar als we echt een  EXit: Een opmerkelijke gast in deze  Arch Enemy, Architects, Dimmu Borgir,  gevarieerde line­up als je het mij vraagt.
     band situeren in het metalgenre? genre moeten benoemen, leunen  clip is acteur/Gamma-stemmenman  While She Sleeps en vele anderen.  Nu nog een hoop volk en het dak vliegt
     FREDERICK VANHILLE: ‘We zijn inder­ we het dichtst aan bij metalcore en  Luk Wyns. Hoe komen jullie bij hem  Daarnaast was de algemene sfeer  er gegarandeerd af.’
     daad te situeren binnen het metal­ deathcore.’        terecht?            op het festival echt top. Volgend jaar
     landschap. Onze invloeden komen uit              FREDERICK: ‘Klopt. Wij zijn gaan  krijgen we de kans om terug te keren  EXit: Tot slot: wat prijkt er die avond
     verschillende stromingen en subgenres  EXit: Jullie namen met ‘Skincrawler’  aankloppen bij Diamond City Films  naar Metaldays en er de mainstage te  op de setlist?
     binnen het metalgenre. We houden  een heuse videoclip op. Ik kan me  om ‘Skincrawler’ te shooten. Dit is  openen. Daar kijken we echt naar uit.  FREDERICK: ‘We brengen die avond
     er eigenlijk niet heel erg van om onze  voorstellen dat die gemengde reacties  het productiehuis van Luk Wyns waar  Verder werken we achter de schermen  een gevarieerde setlist waarin we zowel
                         uitlokt…       hij onder andere Crimi Clowns mee  en tussen shows door aan materiaal  nieuw en oud materiaal aan bod laten
                         FREDERICK: ‘’Skincrawler’  uitbracht. Tijdens de besprekingen en  voor een nieuwe cd.’ komen. De show is ook een ode aan
                         is onze nieuwste release en  voorbereidingen van de clip hadden          de overleden vader van de organisator
                         dus ook een voorproefje  we nog enkele gastrollen in te vullen.  ‘We hebben ondertussen vijf Europese  waardoor de mogelijkheid bestaat dat
                         van ons volgend album dat  Uiteindelijk hebben we gezamen­ tours achter de rug waardoor we onder­ we iets toevoegen aan de setlist dat we
                         hopelijk in maart 2020 zal  lijk besloten dat het eigenlijk enorm tof  tussen al in een dertiental landen op  slechts één keer live zullen brengen die
                         verschijnen. Het betreft  zou zijn als de rollen ingevuld werden  het podium stonden.’ avond in Het Entrepot.’ (ADC)
                         een erotisch getinte clip  door Luk Wyns himself en zijn zoon
                                                                   www.facebook.com/SignsOfAlgorithm
                         over de fantasie van  Jonas Wyns.’         EXit: Jullie spelen op zaterdag 12
                  Signs Of Algorithm
                         enkele mannen op het                 oktober in Het Entrepot. Hoe ziet


     4 -   nr. 298 - oktober ‘19
   1   2   3   4   5   6   7   8   9