Page 4 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 4

Zeebrugge Beach 2021 serveert een
        hoge dosis vitamine ‘sea
                                                        ’        This is the sound of sea: Zeebrugge                                         Dit jaar zet het festival in op lokaal talent
        krijgt deze zomer een culturele,                                           om zo artiesten van eigen bodem mee een
        recreatieve, sportieve en                                              duwtje in de rug te geven na de langdurige
        culinaire injectie van jewelste. Het                                         pandemie. ‘Om alles veilig te laten verlopen,
        Evenementenplatform op het strand                                          kiezen we ervoor om de podia, en dus ook
        zal in juli en augustus de plaats                                          de bezoekers, te spreiden. Verwacht dus
        zijn waar iedereen een flinke portie                                         meerdere kleine podia waar je je tegoed kunt
        muziek, festivals, film, sport en eten                                        doen aan de beste Dancehall, Afrobeats en
        & drinken kan tanken. Stad Brugge                                          Hiphop. Zoals altijd staat de beleving centraal
        slaat met partners Brugge Plus vzw,                                         op Bomboclat Festival, het meest kleurrijke en
        WECANDANCE, Bomboclat Festival en                                          inclusieve festival van de Belgische kust’, zegt
        vzw BASICS! de handen in elkaar om er,                                        organisator Wannes Loosveldt. Info en tickets
        na alle corona-ellende, een bruisende                                        via www.bomboclat.be.
                           Bomboclat 2018 - Wovelty                            URBANBEACH
        Zeebrugse zomer van te maken.

        Een hele zomer lang zand tussen de tenen,                                      Jongeren en volwassenen zijn elke dag van 11
        want elke dag zal er wel iets te beleven vallen                                   tot 18 uur welkom om gratis te komen sporten
        in de Brugse badstad aan de Noordzee. De                                       of initiaties te volgen op de verschillende
        vaccinatiemachine draait nog steeds op volle                                     installaties tijdens de tweede editie van
        toeren, de coronacijfers evolueren in dalende                                    URBANBEACH. In Zeebrugge is er continu
        lijn, dus kan wat ‘vrijheid’ herwonnen worden.                                    beleving en beweging met verschillende
        Ventilatie alvast genoeg aldaar: de zilte  programmeren uit hun catalogus. Op 19 en  WECANDANCE          sporten die aanleunen bij de jeugd- en
        zeelucht is te prefereren boven de geur van  26 augustus keert Film op het Strand terug  Net als vorig jaar ook deze zomer geen  straatcultuur. Er is een skate-installatie, een
        een stoffen mondmasker. In juli en augustus  richting Icarus Surfclub. De voorstellingen  groot driedaags festival met 40.000 mensen,  innovatief freerunning parcours en een grote
        vormt het Evenementenplatform aan de Saint  zijn gratis, maar dit jaar is het wel verplicht  maar vanaf 30 juli wel een miniversie: negen  racket zone. Voorts is er frisbee en spikeball.
        George’s Day Wandeling aan het begin van  reserveren via www.filmophetstrand. data waarop telkens zo’n 2.500 mensen zich  Info op www.vzwbasics.be.
        de Zeebrugse Zeedijk de uitgelezen stek voor                 kunnen uitleven met de slogan ‘To be free
        vertier.                GRID.LIVE               again’ in het achterhoofd. ‘Met een miniversie  MOULES / FRITES
                           GRID.LIVE organiseert voor het eerst  van WECANDANCE wordt de overlast voor  Van 1 juli tot 15 augustus stillen Sergio Herman
        FILM OP HET STRAND           liveconcerten op het strand van Zeebrugge.  de buurt tot een minimum beperkt en wordt  en Syrco Bakker de honger. In een hippe tent
        Elke donderdag in juli en augustus zijn drie  Data en line-up worden pas later  de ziekenzorg niet onder druk gezet’, aldus  op het strand (120 zitplaatsen) serveren ze
        films op een groot te bekijken: twee in de  bekendgemaakt, maar deze concerten liggen  organisator Bart Roman. Info en tickets via  dagelijks van 12.00 tot 23.00 uur de Belgische
        namiddag (14 en 16 uur) en één in de avond  nu al vast: Regi Live (14/7), De Kreuners (4/8)  www.wecandance.be.  klassiekers moules/frites en dame blanche.
        (20 uur). Dit jaar focust de programmatie  en Bart Peeters & De Ideale Mannen (11/8).                Voor deze nieuwe culinaire beleving kunnen
        zich op dans, muziek en feest. Op 19 augustus  De concerten zullen telkens in de vooravond  BOMBOCLAT       mensen die zeker willen zijn van hun plaats
        neemt MOOOV de programmatie voor    plaatsvinden en tijdig stoppen. GRID.LIVE is  Bomboclat Festival behoudt zijn geplande  reserveren via www.food-fest.eu.
        één dag over en zal die dag drie films  een initiatief van Parkies.     datum van 20 en 21 augustus.      (ADC)


        Radiofestival Signaal: de verlossing is nabij                                        diverse thema’s zoals alternatief

                                                                      reizen en internetradio. Ook de
                                                                      deelwerkingen van Het Entrepot
        We hebben er meer dan een jaar op moeten wachten, maar op vrijdag 2 en zaterdag 3 juli openen                krijgen een plaatsje op Signaal. Zo
        Het Entrepot en zijn radiowerking Villa Bota het Brugse festivalseizoen met de derde editie van het             staat het Printlab buiten met een
        radiofestival Signaal. Na een noodgedwongen online versie van het festival vorige zomer kunnen we              zeefdrukinstallatie en zijn de bands
        opnieuw, voor zover de coronamaatregelen het toelaten, genieten van liveoptredens, een zomerbar,               die op vrijdag live optreden leden
        performances, dj-sets en meer.                                                van het Soundlab.


        ‘We stellen Signaal deze zomer voor  met de populaire voorganger Vama  uiteraard muziek verwachten. Zo           Het volledige festival zal integraal
        als het bevrijdingsfestival’, zegt Villa  Veche verbreken, een nieuw locatie  zijn er op vrijdag liveoptredens       via livestream te bekijken zijn
        Bota-coördinator Neil Haesebrouck.  was dus aangewezen. Dit hebben ze  van Redwig, The Christian Club           en is uiteraard ook te volgen op
        ‘De verlossing is nabij en het  gevonden in DORP, een autonome  en Claire. Op zaterdag sluiten de             radiozender Villa Bota, online of op
                                                       Neil Haesebrouck.
        radiofestival is het startpunt van alles zone op de openluchtsite van Het  bands Don Kapot en Kunde het          106.4 FM. (LDD)
        waar we naar verlangden. Heel wat  Entrepot en Jeugdhuis Comma waar  festival muzikaal af. Daarnaast
        jongeren hebben het voorbije jaar  jonge creatievelingen zich deze  komen ook de radiomakers
        nieuw skills opgepikt of hun talenten  zomer volledig kunnen uitleven. De  van zowel Villa Bota als DORP
        verder kunnen ontwikkelen, en de  officiële opening van DORP gaat pas  prominent aan bod. Zo is er             Praktisch: Radiofestival Signaal vindt
        creativiteit die daaruit voortkwam  van start op vrijdag 9 juli, maar de  dagelijks Anything Can Happen          plaats op vrijdag 2 en zaterdag 3 juli,
        willen we dan ook naar buiten  radiomakers van Villa Bota krijgen de  XL (ACHXL), een uitbreiding op het  begeleiding van coördinator Neil  van 10.00 tot en met 23.30 uur. De
        brengen op Signaal.’      eer om de site een week op voorhand gelijknamige radioprogramma  Haesebrouck, het reilen en zeilen  toegang is gratis, geen reservatie
                       te bezetten.          waarin wekelijks twee radiomakers  achter Villa Bota prijsgeven. nodig. Alle info: www.hetentrepot.be
        DORP                              elkaar beter leren kennen op Villa
        Na hun eerste editie in het Astridpark PROGRAMMA       Bota. In deze XL-versie zullen er  Tijdens het festival zullen er ook
        wilden de organisatoren alle linken  Als radiofestival kun je op Signaal  telkens acht radiomakers, onder  panelgesprekken plaatsvinden over              eXit
       4  juli 2021        nr. 319


                                                                                   18/06/2021  09:44
     413701_Exit319.indb  4
     413701_Exit319.indb  4                                                                   18/06/2021  09:44
   1   2   3   4   5   6   7   8   9