Page 5 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 5

Nieuwe Cactuszaal (Kanaaleiland)
        stoomt zich klaar


        Nu is er vooral veel beton te zien, maar eind 2022 zal deze grijze massa aan
        het Kanaaleiland getransformeerd zijn in een nieuw ‘open huis’ voor Cactus
        Muziekcentrum. Een concertzaal voor 700 man, een podiumcafé met groot terras,
        repetitieruimtes en een administratieve thuisbasis zal dit gebouw herbergen. ‘We
        willen er een creatieve hub voor muzikanten en kunstenaars van maken waar
        iedereen zich thuis kan voelen’, zegt directeur Patrick Keersebilck.
                                              Patrick Keersebilck
        Net zoals voor zo goed alle cultuurhuizen was  werken voor ze op tournee gaan. Daarnaast                                 Cactuszaal krijgt vorm
        het afgelopen coronajaar ook voor Cactus  willen we ons profileren als een open huis
        een annus horribilis. Afgelaste concerten en  waar zowel het publiek als muzikanten ook
        festivals waren hun deel en zorgden vooral  op ‘niet-concertavonden’ terechtkunnen.
        voor veel stress en overbodig werk. Gelukkig  Het Cactus Café krijgt hierin een centrale rol
        konden Patrick Keersebilck en zijn team  als laagdrempelige ontmoetingsplaats. De
        zich vastbijten in de bouw van de nieuwe,  beste ideeën ontstaan vaak aan de toog’,
        duurzame concertzaal. Na meer dan dertig  zegt Keersebilck. ‘De bedoeling is om Brugge
        jaar prominente aanwezigheid in de wereld  definitief op de kaart te plaatsen als stad voor
        van pop en rock was Cactus hoogdringend  hedendaagse pop en rock.’
        aan een eigen locatie toe. Met dit gebouw op
        een prima bereikbare locatie (want gelegen  Het prijskaartje is aanzienlijk: de bouw
        tussen de ringweg en Bargeweg en op een  bedraagt nu al 5,8 miljoen euro (zonder
        boogscheut van station en binnenstad)  meerkosten). Stad Brugge past 800.000
        zet de vzw de stap naar een professioneel  euro bij én het gebruik van de bouwgrond
        muziekpodium voor zowel binnen- als  van Stad Brugge, de Provincie hoest 200.000
        buitenlandse groepen. ‘Dit gloednieuwe  euro op en Vlaanderen komt over de brug
        centrum wordt in de eerste plaats de vaste  met 1.174.000 euro subsidie. Afspraak in 2022!
        presentatieplek voor de concertwerking  (ADC)
        van Cactus. Maar deze accommodatie zal
        ook een ondersteunende rol spelen in het
        artistiek ontwikkelingstraject van een aantal                Cactuszaal in aanbouw
        kunstenaars/muzikanten. Ze zullen hier  ww.cactusmusic.be
        in residentie aan frisse projecten kunnen        Elke dag een propere onderbroek voor Harm        Als Harm (38) aan het dichten slaat, maakt hij het zichzelf niet gemakkelijk. Hij haalt zijn oldskool typemachine
        (met lint!) boven en bouwt letter per letter zijn puntige gedichten op. Vaak uren aan een stuk zit hij te scha-
                                                            Harm, wachtend op een propere onderbroek.
        ven tot zijn literaire universum zijn eigen stempel draagt. Het resultaat is nu een lijvige bundel geworden met
        zeventig gedichten, afgewisseld met 25 Polaroid-reeksen van telkens drie beelden. Voor de titel ‘Een Propere
        Onderbroek’ speelde de Bruggeling leentjebuur bij wijlen Jean-Marie Berckmans.        ‘De titel voor de bundel kwam er na het bekijken van een  gedichten met de typemachine geschreven die in de bundel
        oud interview met schrijver Jean-Marie Berckmans. In dat  worden onderbroken door 25 Polaroid-reeksen die telkens
        interview – nog terug te vinden op YouTube - zegt hij dat hij  bestaan uit drie beelden. ‘Dat is mijn manier van werken’,
        terug bij zijn ouders introk omdat hij daar iedere dag een  zegt Harm. ‘Zowel de typemachine als de instantcamera
        propere onderbroek krijgt. Wanneer de journalist lachend  hebben een onherroepelijk karakter. Eens je de toets hebt
        vraagt naar het belang van een propere onderbroek,  ingedrukt, komt het onuitwisbare beeld. De foto’s moeten
        antwoordt Berckmans laconiek en op bulderende toon: ‘Dat  voor een rustpunt zorgen bij de lezer. Er zit vaak leed in mijn
        lijkt mij gezien de beschetenheid van mijn existentie nogal  werk, maar het gaat ook over leuke dingen. De dagelijkse  omdat er veel ritme in mijn woorden zit. Mooie complimenten’,
        belangrijk!’. Ik wist dat ik daar iets mee moest doen’, zegt Harm  bekommernissen vormen een belangrijke inspiratiebron. Ik  aldus Harm die zijn eigen stem en taal in de dichtkunst lijkt
        die in het verleden al radio maakte, schilderijen tentoonstelde,  schrijf korte gedichten omdat ik me niet wil verliezen in het  gevonden te hebben en in de toekomst verder de toetsen
        improvisatietheater speelde en dj was, maar zich pas in  poëtisch omschrijven van zaken. Als een bloem een bloem  op zijn typemachine zal geselen. Als hij in de kringwinkel
        2017 verdiepte in de dichtkunst na het overlijden van zijn  is, dan is dat zo. Ik ga daar niet rond zeveren, ik kan en wil  tenminste genoeg linten blijft vinden… (ADC)
        grootmoeder. ‘Zij was het laatste vaste ankerpunt in mijn  het niet. Ik heb graag duidelijkheid en dat valt bij de mensen
        leven. Dat heeft mij getekend. Op een avond wist ik met mijn  in de smaak, ook bij degene die niet zo vertrouwd zijn met
        verdriet geen blijf en heb ik mijn eerste gedicht geschreven.  poëzie. Ik wil met mijn gedichten iedereen en alles kunnen
                                                                    ’
        Het hielp mij, het had blijkbaar een therapeutische waarde.’ raken, zelfs al heb je geen ‘’uitstaans’ met poëzie. Ik ben ervan  ‘Een propere onderbroek is in eigen beheer uitgebracht en is te
                                  overtuigd dat iedereen in mijn boek minstens één gedicht zal  koop bij boekhandel De Reyghere (Markt, Brugge) en bij Corman
        In 2018 verscheen zijn eerste dichtbundel ‘dood is punk’,  vinden die hem/haar zal treffen. ‘In eenvoud weet je ons te  (Oostende)

        goed voor een dertigtal gedichten met eigen tekeningen en  raken’, zei iemand me. Nog iemand anders vertelde me dat
        foto’s. Zijn opvolger ‘Een Propere Onderbroek’ bevat zeventig  ze kon zien aan mijn gedichten dat ik veel naar muziek luister                                                                           eXit
                                                                       juli 2021        nr. 319 5


                                                                                   18/06/2021  09:44
     413701_Exit319.indb  5
     413701_Exit319.indb  5                                                                   18/06/2021  09:44
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10