Page 5 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 5

Een halve eeuw Steven Van Havere, goed voor drie concerten

     ‘IK HEB IN MIJN LEVEN VEEL KANSEN GEKREGEN,     MAAR WEL ALLEMAAL ZELF AFGEDWONGEN’

     Tromgeroffel! Het jaar 2019 wordt een speciaaltje voor drummer        we meteen van start om een repertoire te maken. We  tijd van veel vliegen en op tourbussen zitten. Op
     en Metronoomdirecteur Steven Van Havere (°1969), want hij mag        kregen vrij snel een platencontract en namen in 1998  een bepaald moment vielen de agenda’s samen en
     voor diverse gelegenheden de verjaardagstaart aansnijden: hij werd      onze debuutplaat ‘Little Things of Venom’ op om het  moest ik de keuze maken. Aangezien ik een derde
     in september vijftig jaar (Abraham klopte op de deur) en het is       jaar daarop uit te brengen. We zaten bij het Brusselse  was van Arid, heb ik voor die groep gekozen. Bij
     precies twintig jaar geleden dat hij met zijn band Arid de succesvolle    platenlabel Double T Music en dat waren gouden  Hooverphonic was ik gemakkelijker inwisselbaar. Ik
     debuutplaat ‘Little Things of Venom’ uitbracht. Beide verjaardagen      tijden. Het label trok serieus de portefeuille open  heb in mijn leven misschien veel kansen gekregen,
     zijn goed voor concerten, waarvan twee in de AB in Brussel (29 en      voor ons. We mochten zelfs drie videoclips opnemen,  maar ik heb ze wel allemaal zelf afgedwongen.’
     30/11) en een in de Koninklijke Stadsschouwburg Brugge (19/10),       al kostte dat samen meer dan 120.000 euro. Het
     ook al een jarige.                              avontuur van die platenrelease, de buitenlandse tour­ ‘In 2012 speelden we ons laatste concert op de
                                            nees met onder meer Counting Crows, jezelf zien op  Lokerse Feesten. We hadden het gevoel dat het
     Onder de noemer ‘The summer of 69’ vindt op  lesgeven daar was geen spek voor mijn bek. Hoe  MTV… We hadden echt het gevoel dat we de wereld  verhaal van Arid verteld was en dat we beter op
     zaterdag 19 oktober het verjaardagsconcert van en  geoefend? Enkele workshops bijgewoond en vooral  aan het veroveren waren. Dat gevoel…, dat was een  een mooi moment konden stoppen. Al hadden we
     voor de Brugse drummer plaats. ‘Op die avond maak  veel meespelen met muziek. Mijn eerste elpees van  van de mooiste periodes in mijn leven. Ik was toen  wel afgesproken dat we ons debuutalbum na twee
     ik deel uit van de Metronoomband en speel ik samen  The Police, Blondie, Deep Purple en Tubeway Army  29 jaar. Bij Gorki was ik de benjamin, bij Arid was ik  decennia zouden ‘vieren’. Dat moment is er straks
     met een aantal gasten die in de laatste drie decennia  heb ik grijsgedraaid. Oefening baart kunst. Logisch,  de ancien.’ eind november, in de Ancienne Belgique met twee
     mijn muzikaal pad hebben gekruist, allemaal num­ want wat je graag doet, doe je veel. Zelf geloof ik        concerten in de Rewind­reeks. Ik kijk er geweldig
     mers uit 1969, mijn geboortejaar’, zegt Steven Van  meer in hard werken dan in talent. Wie een uur per  EXit: The sky was the limit, maar dan… naar uit, want zoals ik al zei, heb ik het plezier van het
     Havere. ‘Wat een ongelooflijk jaar was me dat, zeg!  dag oefent, zal meer progressie maken dan iemand  STEVEN: ‘We zaten op een rollercoaster, maar  spelen herontdekt.’ (ADC)
     Sla er de geschiedenisboeken maar eens op na en  die enkel op zijn talent teert.’ opeens begon die te haperen. We hadden de
                                                               www.ccbrugge.be en www.metronoom.be
     kijk wat er in die 365 dagen allemaal is gebeurd, van            pech dat Double T Music overgenomen werd door
     een maanlanding tot een Belg die de Tour de France  EXit: Wat vonden ouders en buren daarvan? Sony. Vanaf dan is het misgegaan. We werden plots
     heeft gewonnen. En de muzikale productie in 1969  STEVEN: ‘Geen probleem mee, mijn ouders konden  ‘degradeerd’ tot een Beneluxgroep. De budgetten
     was ook een grand cru: platen van The Beatles, The  dat perfect verdragen, mijn moeder moedigde me  gingen naar beneden en die grote internationale
     Rolling Stones, Led Zeppelin, Neil Young, The Who,  zelfs aan. Mijn vader was havencommandant en wij  ‘mindset’ was volledig weg. Voor ons was dat een
     Bob Dylan… Ik beschik over een zeer weelderige  woonden aan de hoek van de Coiseaukaai in een huis  grote teleurstelling, want we hadden overal in de
     keuze aan toffe nummers om de avond in te kleuren,  met drie verdiepingen. Als ik boven speelde, hadden  wereld gespeeld.
     met topmuzikanten aan mijn zijde. Het concert  ze beneden geen last van mijn drumuitspattingen.  De grote interna­
     past ook perfect in het nieuwe festival ‘Nothin’ But  De nieuwe generatie heeft het nu beter, want met die  tionale doorbraak
     Covers’ van Cultuurcentrum Brugge. In de maand  digitale drums kun je het volume veel beter regelen.’ voor Arid is
     oktober zullen verschillende Brugse bands 150                daardoor uitge­
     covers in diverse cafés spelen, dit als eerbetoon aan  ‘In mijn puberjaren was ik helemaal into hardrock  bleven. In België
     de Koninklijke Brugse Stadsschouwburg die 150 jaar  en dweepte ik met idolen als Ian Paice, Keith Moon,  hebben we wel
     wordt. Het komt allemaal samen.’   John Bonham en Zak Starkey, de zoon van Beatles­ alles meegemaakt
                        drummer Ringo Starr. Zulke mensen zijn belangrijk  wat mogelijk was
     EXit: Sinds de opstart van je muziekschool  om je liefde voor muziek aan te zwengelen.’ voor een groep
     Metronoom in 2012 stond het actief drummen bij                van onze status:
                              ste
     jou eerder op een laag pitje?     EXit: Op je 24 had je een ‘lucky break’, want je  mooie concerten,
     STEVEN VAN HAVERE: ‘Ja, het vele werk in de  mocht beginnen als drummer bij Gorki. grote festivals,
     school slorpte me helemaal op. Ik had mijn actieve  STEVEN: ‘In het voorjaar van 1993 ben ik bij Gorki  gouden platen…
     muzikale carrière min of meer begraven, maar  terechtgekomen. Ik hoorde via bassist Erik Van  We kijken met
     dankzij het Cultuurcentrum Brugge kreeg ik de kans  Biesen, met wie ik in de groep Diamond Dogs zat,  trots terug op
     om in 2017 te spelen tijdens de Brugotta Awards.  dat zanger Luc De Vos op zoek was naar een nieuwe  onze muzikale
     Dat beviel me weer zo goed dat ik daarna op de  drummer om een reeks optredens af te werken. De  geschiedenis.’
     twee Tribute­avonden voor Madonna (2018) en Tom  audities vonden plaats in de Gentse Vooruit. Die dag
     Waits (2019) met plezier weer achter het drum­ deed ik zelfs twee audities, want manager Noelle  EXit: Toen Arid
     stel ben gekropen.’          Vanhelsuwé had ook nog Wigbert Van Lierde onder  een rust-
                        zijn hoede. Het verrassende nieuws was dat ik bij alle  pauze inlaste,

     EXit: Herinner je je eerste liefde voor de drum  twee mocht beginnen, maar ik koos voor Gorki. We  kon je je drum-
     nog?                 zijn er razendsnel ingevlogen, want enkele maanden  kunsten kwijt bij
     STEVEN: ‘Ja, ik kreeg een trommeltje als  en vele optredens later zaten we al in Dakar (Senegal)  Hooverphonic,
     Sinterklaascadeau en daarna is een trommel of drum  voor de opname van de cd ‘Hij Leeft’.’ een andere
     nooit meer uit mijn leven geweest. Ik kan me zelfs              topgroep.
     geen moment meer herinneren zonder dat muziekin­ EXit: Het verhaal van Arid dat voor jou al in 1997  STEVEN: ‘In
     strument. Ik ben autodidact, ik heb nooit les gevolgd,  startte, zou nooit mogelijk geweest zijn zonder  2006 hebben
     maar ik had wel een goed gevoel voor ritme en  Gorki. Het was namelijk Vos die jou eigenlijk heeft  we met Arid
     timing.’               aangespoord om bij Arid te gaan drummen... nog een plaat                Steven Van Havere © Ellen De Meulemeester
                        STEVEN: ‘Ja, op aanraden van Vos klopte ik bij  gemaakt, maar Jasper was toen ook al bezig aan
     EXit: Zegt de directeur van een muziekschool… Jasper Steverlinck aan en bleef ik plakken. Ah, Vos  een solocarrière en ik kon letterlijk aan de slag bij
     STEVEN (lacht): ‘Ha, correctie, ik ben wel naar het  heeft zich dat niet beklaagd, hij was een toffe mens  Hooverphonic. Ik heb het geluk gehad dat ik dit
     Conservatorium geweest, maar ik heb het daar  die een ander het geluk gunde en ik heb zes fantasti­ vijf jaar kon combineren. Een schitterende periode,
     maar enkele weken volgehouden. De manier van  sche jaren meegemaakt met Gorki. Met Arid gingen  we speelden enorm veel concerten. Het was een


                                                                     oktober ‘19 -  nr. 298 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10