Page 6 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 6

MUZIEKCENTRUM CACTUS HAALT NIEUWE                                                                     IN VOGELVLUCHT DOOR HET PROGRAMMA VAN
     CONCERTZAAL BINNEN                                                                            JAZZ BRUGGE 2020


                                                                                          Van vrijdag 13 tot en met zondag 15 november vindt in het           het in 2018 op het ECM-label uitgebrachte ‘Awase’
                                                                                          Concertgebouw een nieuwe editie plaats van het Jazz Brugge          verraadt veel repetitiviteit ingevuld met een subtiele
                                                                                          festival. Concertgebouw Brugge en KAAP slaan de handen in elkaar       opbouw in de melodische lijnen. Zen indeed.
                                                                                          om u onder veilige omstandigheden te laten genieten van een
                                                                                          waaier aan klankbelevenissen onder de noemer ‘crossing cultures’.       De eerste festivalavond wordt afgesloten door Arifa
                                                                                          Een warme ontvangst gegarandeerd, met een startschot om 19 uur        (NL) dat een mix brengt van accenten uit het Midden-
                                                                                                                                                               Aka Moon ©Danny Willems
                                                                                          op vrijdag de dertiende.                           Oosten, melodieën uit de Balkan, verweven met
                                                                                                                                 moderne jazz.
                                                                                                                                                     Zondag 15 november opent de laatste festi-
                                                                                                                                 Ook op zaterdag 14 november staan een drietal  valdag om 15 uur met een concert van Donder
                                                                                                                                 concerten op het programma. Bram De Looze geeft  (BE) + Sigbjørn Apeland, een Noorse orgel- en
                                                                                                                                 om 19 uur de aftrap met een pianorecital (solo) op  harmoniumspeler, tevens etnomusicoloog en
                                                                                                                                 het instrument dat het pianohuis Maene een drietal  docent in het Noorse Bergen. Eerder dit jaar werd
                                                                                                                                 jaar geleden speciaal voor hem bouwde. Het Franse  door deze bezetting in het Brugse Hof Bladelin
                                                                                                                                 Michel Portal Quintet neemt vervolgens de fakkel over.  een album opgenomen dat op het W.E.R.F. label
                                                                                                                                 Namen die bij elke jazzliefhebber tot de verbeelding  verschijnt en dat in première live gebracht wordt in
                                                                                                                                 spreken: Nils Wogram, Bojan Z, Bruno Chevillon, en  het Concertgebouw. Verstilde, ongerepte en weidse
                                                                                                                                 Gautier Garrigue, de drummer die in 2018 op – wat  horizonten op het programma.
                                                                                                                                 we toen nog niet konden weten - de allerlaatste editie
                                                                                                                                 van September Jazz het podium deelde met niemand  Met ‘opus 111’ neemt het trio Aka Moon de piano-
                                                                                                                                 minder dan Henri Texier .       sonate 111 van Beethoven onder handen. Kernleden
                                                                              Cactuszaal
                                                                                                                                                     Fabrizio Cassol, Michel Hatzigeorgiou en Stéphane
                                                                                                                                 Slotconcert op zaterdag : Rêve d’Eléphant Orchestra  Galland – deze laatste kon men recent nog solo zien
     Op het Kanaaleiland, langs de Bargeweg       Voor wie het zich nog herinnert, de eerste Cactusclub had vaste  afvallingskoers met herhaalde bestemmingswijzigingen, complexe                                   (BE), dat zijn twintigste verjaardag viert. De energieke en  schitteren in de Ryelandtzaal ter gelegenheid van
     achterkant station, wordt deze (november)     grond in de Sint-Jakobsstraat. De club ontpopte zich daar tot een  omgevingsplannen, vergeten rioleringen, nieuwe isolatienormen en                      Bram De Looze ©Sophie Nuytten expressieve Michel Massot was in Brugge al een behoor- het AMOK-festival – krijgen versterking van Fredy
     maand de eerste spadesteek gedolven        gezellige plek waar heel wat muzikale subtoppers op het podium ver- problemen met de toenmalige architect. Vandaag mag geklonken                                  lijk aantal keren in Brugge te gast. Hem en zijn bandle- Massamba (stem), João Barradas (accordeon) en
     van een nieuwe muziektempel voor          schenen. Helaas werd het pand kort nadien verkocht en de Cactusclub  worden op het eindresultaat. Muziekcentrum Cactus tekent straks  Wie regelmatig de website van KAAP bezoekt,  Ook het tweejaarlijkse Jazz Brugge festival – gebo- den voorstellen lijkt me nog nauwelijks nodig. Fabian Fiorini (piano).
     Muziekcentrum Cactus. Na een tergend        verhuisde in (cultuurjaar) 2002 mee naar de Magdalenazaal in  voor een zaal voor plusminus 700 man, een café, repetitieruimten  zal het wellicht al opgevallen zijn: het muzikale  ren in het magische cultuurjaar 2002 – gaat verder
     lange voorbereidingsperiode zijn vandaag      Sint-Andries. Een zaal voor bijna duizend man was precies wat men  en de administratieve thuisbasis. Gelegen tussen de ringweg en de  luik van dit kunstencentrum wordt al enige tijd  op de ingeslagen weg. Niet voor de eerste keer,  De in Parijs gevestigde Syrisch-Franse zangeres
     alle voorwaarden voldaan en mag de         toen nodig had. Maar ook hier schuilde een addertje onder het gras:  Bargeweg is het prima bereikbaar op een boogscheut van station en  niet meer geafficheerd onder de term ‘jazz’, een  want ook bij de vorige editie in 2018 werd het label  en ud-speelster Waed Bouhassoun neemt ons ter
     architectengroep overgaan tot realisatie.     de ‘MaZ’ moest gedeeld worden met het Cultuurcentrum en een  binnenstad. Na dertig jaar prominente aanwezigheid binnen de wereld  term die plaats geruimd heeft voor het bredere  ‘Crossing cultures’ op de affiche gekleefd.      afsluiting van het festival mee in de wereld van het
     Het bouwproject moet 5,8 miljoen kosten,      toneelvereniging. Daardoor ontsnapten geregeld mooie concertaan- van pop en rock was Cactus hoogdringend aan een eigen locatie toe.  ‘muziek’. Daarmee is wat een muzikaal publiek                            klassieke Arabische lied.
     maar Stad Brugge springt bij met 800.000      biedingen. De oplossing die uit de bus tuimelde, was de bouw van  Met dit gebouw zet de vzw de stap naar een professioneel muziekpo- mag verwachten in overeenstemming gebracht  Op vrijdag 13 november staan drie bezettingen op
     euro subsidie én het gebruik van de        een nieuwe concertzaal-annex-club achter de Magdalenazaal op het  dium voor zowel binnen- als buitenlandse groepen. Er wordt gemikt op  met het pad dat dit kunstencentrum onder- het programma. Het Nederlandse trio Under the     Voor het festival wordt in het Concertgebouw vooral
     bouwgrond, de Provincie voert 200.000 euro     vroegere terrein van Cercle Brugge. Maar ook hier, door protest in de  een tachtigtal concerten per jaar, terwijl ook andere organisatoren hier  tussen al geruime tijd aan het bewandelen is:  Surface – een groep gebouwd rond drummer Joost  gebruik gemaakt van de kamermuziekzaal. Een drie-
     aan en Vlaanderen komt over de brug met      buurt, ging het mis en ging veel tijd verloren.   welkom zijn. (LF)                         jazz is er nog steeds, jawel, maar het register  Lijbaart – opent het festival. Bram Stadhouders          tal concerten vinden plaats in de concertzaal. Ook
     1.174.000 euro subsidie. Cactus bekroont                                                                 is opengetrokken naar een veel ruimere waaier  (gitaar) en vocaliste Sanne Rambags maken het            voor een festivalorganisator is het momenteel dag
                                                         www.cactusmusic.be
     hiermee een jarenlange strijd, maar ook deze    Het laatste plan week uit naar de Bargeweg op het Kanaaleiland.                            van andere muzikale vormen. Een verrijking van  trio compleet. Een ingetogen en etherische verha-          na dag uitkijken, opvolgen en waar nodig bijsturen.
     nieuwe uitdaging liegt er niet om.         Voorgoed gestart dacht men, maar alweer fout. Het werd een                               het gamma, een verbreding van de horizon,  lende lijn is wat we mogen verwachten.                  Volg de websites van KAAP en Concertgebouw voor
                                                                                          een poort naar meer vrijheid, zowel voor                                       details en voor de recentste stand van zaken. (Rudi
                                                                                          organisator, artiest, alsook voor de melomaan.  Het tempo wordt ritmisch wat opgedreven door Nik          Vanmarcke)
                                                                                          Getuige de recente invulling van het voorbije  Bärtsch’s Ronin. ‘Zen-funk’, zo omschrijft Bärtsch het
                                                                                                                                                     www.kaap.be
                                                                                          AMOK-festival.             Ronin-quartet op zijn website. Een beluistering van  Nik Baertsch | Ronin ©Jonas_Holthaus
       \ Geert Vandenbon grossiert in koersweetjes en -cijfers


                                                                                            \ Het Provinciaal Hof staat in de steigers
     De koers is van ons, maar eigenlijk nog een beetje meer van Geert      wist-je-datjes en koersdata. ‘Dat gaat van de meest
     Vandenbon. Deze Bruggeling is in Brugge bekend als muziekfreak        ernstige gebeurtenissen uit de wielergeschiedenis
     (gitarist Q-Bic, auteur boek Stageco, manager van onder meer Jan       tot de meest absurde, zinloze, grappige, verras-                       De restauratie en de herinrichting van het Provinciaal    restauratie van de buitenschil. De leien
     De Wilde en Stoomboot), maar is bovenal een koerskenner, een         sende en vreemde verhalen en verhaaltjes. Maar                        Hof op de Brugse Markt zijn begonnen. Het           op het dak worden gedeeltelijk vervan-
     zware Ronde-van-Vlaanderen-fanaat en wielerverhalenverteller. Met      ook cijfers, data, records, quotes, verjaardagen,                      neogotische gebouw gaat in de steigers tot eind        gen. Ook het schrijnwerk wordt geres-
     het oog op de eindejaarsfeesten maakte hij samen met Lannoo         sterfdagen …. van renners, wedstrijden en gebeur-                      2021. De restauratiewerkzaamheden zullen drie jaar      taureerd, net als de glas-in-loodramen.
     Uitgeverij een scheurkalender 2021 met allerlei wielerdata, van       tenissen uit verleden, heden en toekomst ontbreken                      duren.                            Er komen zelfs eeuwenoude ambachten
     ernstig tot gek. Goed voor 365 dagen scheur- en leesplezier over       niet op deze Koerskalender 2021’, zegt Geert. ‘Op                                                     bij kijken, zoals voor de restauratie
     koers, koers en koers.                            de ene kant van de bladzijde staan dus de datum,                       Het Provinciaal Hof staat dan wel in de  gebouw. De zijpanelen zullen doorheen  van glas in lood en de koperen engel
                                            de themadag, het verhaal van de dag, eventueel                        steigers, maar zal niet helemaal aan het  de renovatieperiode geregeld aange- Sint-Michiel.
     Als muziek zijn leven is, dan is de wielrennerij wel  draad. Als muzikant tref je Vandenbon al eens op  een quote, een verjaardag en een sterfdag. Op de        zicht onttrokken worden. Aan de steigers  past worden en telkens uitleg geven over
     de grootste passie van Geert Vandenbon. Hij  een podium aan met eigen (wieler-)liedjes, alleen of  andere kant lees je het cijfer van de dag (van 1 tot         komt een werfdoek met een levens- de lopende fase.      Het Provinciaal Hof zal, als open huis,
     werkte meer dan twintig jaar voor de Ronde van  samen met wielercommentator Michel Wuyts. Of om  365), een extra weetje of quote en de koers van            grote gevelprint zodat het gebouw niet            verschillende functies hebben. Zo wordt
     Vlaanderen en organiseerde tussen 1998 en 2009 het  honderduit te vertellen over de Ronde, samen met  morgen.’ Een aanrader voor wie zijn dag leer- en         helemaal uit het straatbeeld verdwijnt.  Het Provinciaal Hof is meer dan 125 jaar  het gelijkvloers een agora met een
     startgebeuren van de Ronde op de Brugse Markt.  Paris-Roubaix de mooiste wedstrijd van het jaar. sportgierig wil starten. (ADC)                     Daarnaast geven gigantische werfpa- oud. Een aantal instandhoudings- en  permanente opstelling die de troe-
     Daarnaast is hij medestichter van het Centrum RVV in                                                           nelen met een totale lengte van 52  aanpassingswerkzaamheden drong zich  ven van West-Vlaanderen belicht. De
                                            De Koerskalender 2021 kost 14,95 euro,
     Oudenaarde en schreef en publiceerde diverse wie- Nu stelde hij een heuse koerskalender samen, een  www.lannoo.be                            meter duiding over de werkzaamheden,  dan ook snel op. De werkzaamheden  provincie investeert 7,7 miljoen euro in
     lerboeken, vaak met Vlaanderens Mooiste als rode  soort maxi-Druivelaar met een trits wielerweetjes,              Geert Vandenbon ©Ellen De Meulemeester  de historiek en de toekomst van het  omvatten onder meer de volledige  dit project. (LF)                       Provinciaal Hof in de steigers
     6 -   nr. 311 - november ‘20                                                                                                                                     november ‘20 -  nr. 311 - 7  391837_12-22 Cupa's 311.indb  6                                                               15/10/2020  09:12 391837_12-22 Cupa's 311.indb  7                                                           15/10/2020  09:12
                                                                                                                                                                     15/10/2020  09:12
  391837_12-22 Cupa's 311.indb  6
                                                                                15/10/2020  09:12
                                                                                       391837_12-22 Cupa's 311.indb  7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11