Page 6 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 6

LivestRRReam brengt muziek tot in je kot


        Een sneltest en hup het podium op
        voor Red Rock Rally 2021


        Stijgende besmettingscijfers, een                                          we mogen spelen op de Red Rock Rally. Het
        hogere positiviteitsratio of niet, dit jaar                                     is ook al een tijdje geleden dat we nog eens
        zal er toch muziek weerklinken vanop                                         samen hebben gerepeteerd, simpelweg
        het podium van de jaarlijkse Red Rock                                        omdat het niet mocht. Elk apart onderhouden
        Rally op 1 mei. De organisatoren maken                                        we wel onze eigen stukken muziek. Een week
        van de editie 2021 via een livestream                                        voor het festival gaan we toch bekijken hoe
        een volledig coronaproof muzikaal                                          we op de een of andere manier kunnen
        gebeuren. Brugs en Belgisch talent                                          samenspelen. Het is een set van een halfuur,
        kleuren de affiche op zaterdag 1 mei                                         dus dat zal wel lukken. Aan Zoom-sessies
                           Stan Van Acker en BUN                             EXit: Kunnen jullie nog toekomstplannen
        vanaf 17.00 uur: BUN, Ruby Grace, It It                                       beginnen we niet, dat werkt niet bij ons.’
        Anita en Sylvie Kreusch.

        Begin dit jaar zag het er nog naar uit dat de                                    maken in deze onzekere tijden?
        Red Rock Rally in een andere formule zou                                       Stan: ‘We zijn daar altijd mee bezig. Brecht
        plaatsvinden: geen Astridpark, maar wel                                       steekt enorm veel passie en tijd in dit project.
        op de buitenlocatie van Het Entrepot waar                                      Naast muziek maken, neemt hij ook alle
        elk met zijn eigen bubbel kon genieten van  automatisch de winnaar is van de Red Rock  van Jelle is dat er nooit van gekomen. Die  administratieve taken (boeker, manager) voor
        de muziekbands. Door de steeds strengere  Rally 2021. Dat werd BUN, het project van  eerste single was een knipoog en tegelijk een  zijn rekening. Daar kruipt ook veel tijd in. Het
        veiligheidsmaatregelen van de federale  multi-instrumentalist Brecht Vanvyaene  eerbetoon aan Jelle. Als tiener kijk je altijd op  is een moeilijke tijd, maar toch is de single al
        overheid belandde dat goed uitgekiende  die zich laat omringen door bassist Jasper  naar andere bands en het is haast logisch  ‘Catch of the day’ geweest op Studio Brussel
        plan in de vuilnisemmer. De organisatoren  Govaerts, gitarist Jelle Reynaert en de Brugse  dat je al die verschillende invloeden later zal  en is het nummer verschillende keren gedraaid
        wisselden dan maar het geweer van schouder  drummer Stan Van Acker.     verwerken in je muziek.’        op de radiozender Willy. Dat leverde toch wat
        en kiezen nu resoluut voor een livestream door                                    interesse en reactie op, maar platenfirma’s
        een groep enthousiaste vrijwilligers van het  ‘Ik ben vereerd dat ik deel uitmaak van BUN’,  EXit: Hoe speciaal zal het zijn om in  willen nu nog geen deal maken. Het is te vroeg.
        Brugse medialab Villa Bota. Een ticket kost 6,25  zegt Stan. ‘Brecht is een straffe muzikant. Hij  coronatijden te spelen tijdens de RRR? Ik heb wel het gevoel dat er een mooi verhaal
        euro en de opbrengsten vloeien allemaal naar  doet alles zelf: hij schrijft en mixt de nummers,  Stan: ‘We weten het zelf niet, maar het zal  in BUN zit en dat zullen we bewijzen met ons
        het steunfonds LIVE2020. Dat fonds zamelt  speelt alles in, behalve drums. Dat laat hij  alleszins een speciaal gevoel opleveren. Met  concert op de Red Rock Rally.’
        geld in om ‘perspectief’ en steun te bieden  doen door een Amerikaanse sessiemuzikant.  BUN hebben we maar twee keer live gespeeld
        aan de door de coronacrisis zwaar getroffen  Daarna werkt hij alles af in zijn studio in  en dat was toen ook al in coronatijd. In volle  De hoofdkaas
        Belgische livemuzieksector.      Lichtervelde. Ik had aan Brecht gezegd dat hij  zomerhitte, buiten in een park waar de mensen  Het optreden van BUN start om 17.00
                           moest deelnemen aan de RRR. Hij staat niet  stilzaten op hun stoel, ver genoeg van elkaar.  uur en duurt een halfuur. Om 18.15 uur
        BUN is uitverkoren           te springen om aan allerhande wedstrijden  Zeer bizar. RRR is dit jaar wel een livestream,  mag de Hasseltse Ruby Grace de beste
        Geen 27ste Red Rock Rally zonder    deel te nemen, maar voor de RRR wilde hij wel  niettemin moeten wij ons houden aan een pak  electropopbeats en 90’s-Vibes combineren
        muziekwedstrijd, al zit dat voor 2021 ook  zijn kans wagen. En met succes!’ directieven. We kregen al een mail met alle  in een set. Daarna (19.30 uur) zal It It Anita,
        anders in elkaar. Normaal sturen bands                    richtlijnen. Het is ontzettend strikt. Zo moeten we  een band uit Luik, hun straffe gitaarpartijen
        een demo op en kiest een jury daarna  EXit: BUN grossiert in de sound van de  op een bepaald tijdstip arriveren, verzamelen  op het scherm in je woonkamer brengen.
        vijf groepen uit die het ‘live’ tegen elkaar  jaren negentig, meer bepaald de Britpop? op een daartoe aangewezen plaats… We  Sylvie Kreusch, bekend van Warhaus en
        mogen opnemen op 1 mei. De winnaar krijgt  Stan Van Acker: ‘Ja, in de eerste single ‘Around  moeten zelfs een sneltest afleggen voor  Soldier’s Heart, mag om 21.00 uur met haar
        dan, naast eeuwige RRRoem, 500 euro en  the corner’ hoor je bijvoorbeeld de invloeden  aanvang van het concert. Als dat positief is,  soloproject de corona-editie van de Red Rock
        tweemaal vier uur repetitietijd in The Jamm.  van Oasis goed doorklinken. Brecht speelde  kunnen we zelfs niet optreden.’ Rally afsluiten. (ADC)
        Dit jaar zonden 166 kandidaten een demo op  samen met zijn beste maat Jelle Tommeleyn
        via Vi.be, maar is er geen finale strijd tussen  in de groep Miava en ze hadden al eens het  EXit: Een sneltest voor je het podium op
        de vijf groepen. In het livestream-verhaal  idee geopperd om een Oasis-tributeband  moet? Weinig rock-‘n-roll, me dunkt… Tickets voor RRR zijn te koop (6,25 euro) op www.
        is er slechts plaats voor één band die dus  te beginnen. Door het jammerlijke overlijden  Stan: ‘Zeg wel, maar we zijn wel heel blij dat  artistsunlimited.online        Wapenschilden in                  Ook buiten Europa vinden we heraldiek, tot in de vroegere  naar een duidelijke herkenning van vriend en vijand op het


        Brugse straten                   communistische landen toe.             slagveld, en dat door middel van kleuren. Vandaar de term
                                                            ‘kleur bekennen’.
                                  In Brugge is het aanbod blazoenen op pleinen en straten heel
                                  uitgebreid. Het gaat dan over wapenschilden van vorsten,  De symbolen op de wapenschilden werden erfelijk
        Aan nieuwe boeken over historisch en actueel Brugge  landen, Stad Brugge en religieuze instanties. Die geschiedenis  doorgegeven van vader op zoon en benadrukken de
        is er geen gebrek, en, zeer opvallend, de kwaliteit is top.  en bijbehorend verhaal is nog niet eerder bestudeerd en  familiebanden. Het werd dan ook vlug van belang om die
        Bruggeling en auteur Benoit Kervyn de Volkaersbeke  het boek ‘Wapenschilden in Brugse straten’ wil daar een  ‘wapens’ ergens vast te leggen in teksten en tekeningen. Dit
        doet er nu nog een klepper bovenop met zijn     antwoord op geven.                 was het werk van de herauten. Zij hielden toezicht op wat op
        ‘Wapenschilden in Brugse straten’. U staat er wellicht                         heraldisch gebied kon en niet kon. Zij waren de experten.’(LF)
        niet bij stil, maar Brugge is bijzonder rijk bedeeld aan  EXit: Zijn blazoenen voor de eeuwigheid?
        wapenschilden en heraldische symbolen aan Brugse  Benoit Kervyn: Nee. Wapenschilden kunnen gerust in een
        gevels. De West-Vlaamse Gidsenkring verrast nu in  nieuw jasje worden gestoken. Vormgevers maken daar soms           Het boek Wapenschilden in
        dit boek met een rijk overzicht van de heraldiek in het  geslaagde voorbeelden van. Maar niet alle keuzes blijken        Brugse straten ’ van Benoit
        Brugse stadsbeeld.                 even goed uit te vallen. De gekroonde letter van de Stad           Kervyn de Volkaersbeke duidt op
                                  Brugge is nog niet zo lang geleden overboord gegooid en           de eerste 25 pagina ’ s elk aspect
        Neem nu de Brugse Burg. De bezoeker ziet tussen al het  vervangen door de gesplitste naam van de stad. Daardoor is       van de heraldiek, de overige
        gevelschoon heel wat wapenschilden en heraldische  deze stad een sterk en duidelijk heraldisch embleem armer.          225 bladzijden zoeken naar
        symbolen, vaak in felle kleuren. Deze tientallen wapenschilden  Het is een verlies en een verloochening van onze geschiedenis  ‘wapens ’ in Brugse straten. Dit
        verwijzen daarbij naar het openbare gezag dat hier, toen en  en ons erfgoed. Die ‘overheidswapens’ leren ons iets over het   naslagwerk bevat bovendien een
        nu, beoefend wordt.                 ontstaan van een stad.                            keur aan boeiende illustraties.


        De heraldiek is ontstaan in de 12de eeuw, gevolgd door de  EXit: Wanneer en hoe zijn wapenschilden ontstaan?
        clerus die vanaf de 13de eeuw een eigen parcours volgde.  Kervyn: Ze zijn in de 12de eeuw ontstaan uit noodzaak
             eXit
      6  mei 2021        nr. 317

                                                                                   16/04/2021  09:16
     392311_Exit317.indb  6                                                                   16/04/2021  09:16
     392311_Exit317.indb  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11