Page 3 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 3

‘Het team is enthousiast, iedereen blijft aan boord’


        Het Concertgebouw (her)opent in fases        Een kleurrijke seizoensbrochure,                       EXit: Was de maand juni een goede   de dirigentenrol van Giovanni Antonini en de
        hooggestemde verwachtingen,                          maand voor een herstart?        vocale ondersteuning van huisensemble Vox
        tientallen creatieopdrachten,                         Vanacker: ‘Eigenlijk is de junimaand voor  Luminis.’ (LUC FOSSAERT)
        topstukken en topconcerten: het                        ons traditioneel een ‘slechte’ maand. Er is
        Concertgebouw is er helemaal klaar                      vaak het goede weer en er zijn tal van privé-
        voor. Maar we kunnen niet onder de                      activiteiten gepland. Toch hebben we goed
        vraag uit: hoe verder? Eerst keren we                     gepresteerd. Dat belooft.’       FIERE KUNST
        nog één keer terug naar de voorbije                      ‘We prijzen ons nu erg gelukkig met ons  Het Concertgebouw investeert verder
        horror die ons sinds februari 2020                      gebouw, want ventilatie is op dit moment een  in hedendaagse kunst. Naast de
        gevangenhield.                                belangrijk thema. Ons gebouw scoort echter  bestaande kunstwerken (Luc Tuymans,
                                               veel beter dan de normen die ons worden  Carl Dekeyzer…) die er nu de betonnen
        Hoe overleef je een pandemische corona? Deze                 opgelegd. Voor ons is dat een godsgeschenk.  wanden sieren, komt een videoprojectie
        vraag leggen we voor aan Jeroen Vanacker, de                 Dit gebouw wordt goed onderhouden.’   van kunstenaar David Claerbout. De
        artistiek directeur van het Concertgebouw. Het                                    kunstwerken krijgen assistentie van de
                           Jeroen Vanacker_sightways.
        antwoord klinkt eenvoudig.                          EXit: Concertgebouw kiest elk jaar een  seizoenskunstenaar Yaqine Hamzaoui,
                                               thema dat zich een jaar lang doorheen
                                                                   een Brusselse foto- en videograaf. Voor
        Jeroen Vanacker: ‘We hebben geprobeerd                    de programmatie loodst.         haar fotoshoot in het Concertgebouw
        om er het beste van te maken. Voor een                    Vanacker: ‘‘En dat zal dit jaar niet anders zijn.  bezette Hamzaoui 24 uur lang het
        deel van ons personeel was corona één                     Het thema is ‘Tijd en Herinnering’ en die twee  Concertgebouw. De fotografische oogst
        lange stilte, maar sinds het begin van dit jaar                begrippen komen op verschillende manieren  kleurt de seizoensbrochure en een expo
        hebben we heel wat collega’s terug aan de                   voor in ons programma. De tijd is een  vanaf september.
        slag gekregen. Er zijn hier cd’s opgenomen,                  hoofdrolspeler in Topstukken als Il Trionfo del
        producties gemaakt voor Podium 19 (LF.  ‘Voorts bereiden we ons voor op het nieuwe  tempo e del Dissinganno van Haëndel of de  Andere nieuwigheden op een draf: de
        tijdelijke cultuurzender), heel wat artiesten  seizoen. Vanaf 1 september zullen we terug  Symphonie Fantastique van Hector Berlioz (25  keuze voor seizoenscomponist Aurélie
        kwamen hier repeteren. Personeel is er dus  meer dan 600 bezoekers ontvangen en  en 27.11). En binnen de hedendaagse muziek  Nyirabikali Lierman, artieste met zowel
        niet afgevloeid. De voorbije maanden was het  groeien tot de maximumcapaciteit in  kiezen we voor een meesterwerk van Steve  Brugse als Rwandese roots, maar
        zaak om terug op te bouwen. Eerst via digitale  december. Het blijft natuurlijk afwachten hoe  Reich: Drumming, met Ictus en Rosas. Er zijn  nu wonend in Nederland. Zij verzorgt
        weg ons publiek bereiken en daarna weer  alles evolueert, maar wij zijn zeker positief  heel veel samenwerkingen en out-of-the-box  op 2 september, bijgestaan door
        in de zalen. Zo brachten wij in de voorbije  gestemd. ‘           projecten, zoals de reeks in de Brugse musea,  seizoensdenker David Van Reybrouck, de
        junimaand elf voorstellingen, voor een                    met onder meer Arne Deforce op de zolder  openingsavond met een performance.
        enthousiast publiek. De tickets gingen snel, de  EXit: De schrik voor een financiële  van het Sint-Janshospitaal. En met Europalia
        honger is groot.’           kaalslag in de cultuursector is groot.  werken we rond hun festival Trains & Tracks,  Voorts nog enkele verrassingen troef:
                           Vanacker: ‘Positief in elk geval is het feit dat  met dans én muziek in het Brugse station.’ een zondagochtend concert om 7.30
        EXit: Amper heropend en er breekt   er niet in onze overheidsmiddelen wordt                    uur in de tuin van het Gezellehuis, een
        alweer een lange vakantie aan. Niet  geschrapt. Er waren in 2020 en 2021 ook  EXit: Het belangrijkste feit van 2022 ligt  stevige portie fotografie, heel wat
        gemakkelijk.              voldoende steunmaatregelen voorzien (LF.  nu al vast?             participatieprojecten, onder meer voor
        Vanacker: ‘Nee, zeker niet, maar het  Via de federale en Vlaamse regering). Alles  Vanacker: ’Volgend jaar op 20 februari  mensen met jongdementie, Indische
        worden toch drukke maanden voor ons. Het  netjes opgeteld kwamen we ondanks de  vieren we de twintigste verjaardag van  en Marokkaanse muziek in het festival
        merendeel van de programmatie van het  grote terugval van andere inkomsten uit op  het Concertgebouw (en van Brugge 2002).  SLOW(36h) en de klassiekers als Gold,
        MAfestival vindt plaats in het Concertgebouw.  een break even. Natuurlijk hopen we vanaf  Twintig jaar geleden opende Anima Eterna  Iedereen Klassiek en Bach Academie.
        Zij brengen van 6 tot 14 augustus een  volgend jaar snel de inkomsten snel terug  Brugge en dirigent Jos Van Immerseel de  En als er één avond moet uitgelicht
        volwaardige editie van hun festival,  op het niveau te krijgen van vóór corona.  geschiedenis van het Concertgebouw met  worden: Rosas danst Biber (16, 17 en 18.2),
        maar ze moeten om technische redenen  Hiervoor zullen we hard moeten werken,  Die Schöphung van Haydn. Twintig jaar later  in wereldpremière. Moeizame keuzes? Ga
        meer concerten laten doorgaan in onze  maar we hebben een enthousiast team en  brengt Anima Eterna Haydns Die Jahreszeiten,  naar www.concertgebouw.be (LF)
        Concertzaal en Kamermuziekzaal.’    iedereen blijft aan boord.’      een lofzang op het landelijke leven. Nieuw is


        De kroegen klinken weer als vanouds
        Sinds 2014 – met uitzondering     doen. ‘Aanvankelijk waren we van plan om
        van coronajaar 2020 - vindt het    met loting te werken omdat we niet voor
        muzikale zomerevenement Klinkende   alle kandidaten plaats en tijd hadden’, zegt
        Kroegen plaats elke woensdagavond   schepen van Cultuur Nico Blontrock, ‘maar
        in juli en augustus. Elke avond    na overleg met Horeca Brugge beslisten we
        organiseren maximaal drie kroegen   om sommige optredens te clusteren en de
        in de binnenstad een concert. In 2017  data uit te breiden. We gaan dit jaar dus voor
        kreeg het initiatief een vervolg in  een XL-editie. Dat betekent meer locaties en
        de deelgemeenten onder de naam     optredens die al starten op woensdag 30 juni
        WIJklanken. De deelnemende kroegen   en doorlopen tot woensdag 1 september. Als
        krijgen ondersteuning van Stad Brugge. alles gunstig evolueert en de cijfers blijven
                           dalen, dan gaan we toch nog een fijne zomer
        De regels zijn al een tijdje versoepeld en dus  tegemoet.’ (ADC)
        zette het stadsbestuur enkele weken geleden                                                        Klinkende Kroegen © Matthias Desmet
        al het licht op groen voor de organisatie van
        de zomerevenementen Klinkende Kroegen
        en WIJklanken. Dat de formule nog steeds  Op www.brugge.be/klinkendekroegen staan alle
        een succes is, blijkt uit het hoge aantal  data en locaties netjes opgelijst.
        kroegen dat staat te trappelen om mee te

                                                                           eXit
                                                                       juli 2021        nr. 319 3


                                                                                   18/06/2021  09:44
     413701_Exit319.indb  3
     413701_Exit319.indb  3                                                                   18/06/2021  09:44
   1   2   3   4   5   6   7   8