Page 3 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 3

Schrijfster Dalilla Hermans

     ‘MIJN EINDDOEL? LAAT DE REDE TERUGKEREN’

     De voorbije zomer hield ze een siësta, met uitzondering           Concertgebouw kende ik alleen de clichés, maar  EXit: U richt uw pijlen ook op de media.
     van deelname aan Bomboclat, het Caraïbisch muziekfestival          ik ben geschrokken van het feit hoeveel hier gebeurt.  DALILLA: ‘De media an sich zijn niet goed bezig. Als
     in Zeebrugge. Vandaag staat ze terug op scherp, want de           Ik had ook de seizoensvoorstelling meegemaakt  zij diversiteit beperken tot een aantal grote namen
     uitnodigingen voor spreekbeurten en columns tikken weer aan.         en het publiek leek mij daar heel open en dat is het  met een migratieachtergrond is dat niet genoeg. Kijk
     Concertgebouw Brugge strikte haar als seizoensdenker, een          enige dat je nodig hebt om een ervaring interessant  naar de redacties, bemand door wit en hoogopge­
     deelname die past in het jaarthema ‘Ik ben weer velen’. Om een        te maken. De leeftijd van het publiek maakt niet uit.  leid. Daar is niks mis mee, ik ben zelf getrouwd met
     stevig standpunt zit Dalilla niet verlegen, u bent gewaarschuwd. Op                         een blanke man (LF. uit Brugge), maar ‘de beslissers’
     haar programma, vooral ‘talks’ met creatievelingen allerhande, met                         zijn altijd dezelfde mensen. Daardoor worden hele
     mensen die ze interessant vindt.                                          muziekgenres niet gehoord en gezien. Het wordt
                                                               onbekend gemaakt.’
     EXit: Uw deelname aan Bomboclat was een van  blij met de regelmaat van de column. (LF. 14-daags in
     de betere momenten van dit sympathieke festival. De Standaard). ‘                         ‘De grote fout die zowel de media als de culturele
     DALILLA HERMANS: ‘Dit jaar zat werkelijk alles mee:                                 wereld maken, is dat ‘de markt’ waarover ze spreken
     schitterend weer en uitverkocht, in tegenstelling  EXit: Met de pen in aanslag keerde ook de kritiek        alleen ‘de markt’ is die ze kennen. Ze beseffen niet
     tot vorig jaar toen het festival uitregende. Ik had er  terug?                           dat er veel mensen zijn die niet in dat klassieke vakje
     een eigen hoekje in open lucht. Mijn functie was  DALILLA: ‘Die kritiek komt er sowieso en heeft          horen. Ik hoor de sector vaak klagen ‘ze komen niet
     onder meer om de spirit van het festival te bewaken.  weinig te maken met wat ik schrijf. Er is natuurlijk het   naar ons’, wel, programmeer eens iets die deze
     Bomboclat is meer dan dans en drank en de formule  onderscheid tussen de gefundeerde kritiek van de        gekleurde groep aanspreekt.’
     heeft gewerkt. Dat heeft natuurlijk te maken met  krantenabonnee en de grove praatjes van die andere
     de programmering van de artiesten en de sfeer­ groep op sociale media. Die hebben voldoende aan          EXit: Laten we positief eindigen: wat is uw
     schepping, maar wie er was stond er voor open. Er  een foto en een titel om tekeer te gaan. Het maakt       boodschap?
     heerste een gemeenschapsgevoel. Wie er was, heeft  dat piepkleine segment van de bevolking niet uit wat      DALILLA: ‘Ik heb een heel concreet doel, al klinkt het
     zo’n beetje dezelfde visie op de wereld.’ ik zeg.’                                 misschien een beetje soft: laat ons terugkeren naar
                                                               de rede. De mensen willen samenleven en samen
                                                  Dalilla Hermans © Ellen De Meulemeester
     EXit: U bouwde het voorbije jaar een rustperi- EXit: Dit jaar pakte u voor het eerst uit met een          wonen.’
     ode in. Hoge nood?          roman, Black Out, die werd aangekondigd als een
     DALILLA: ‘Zeker, en dat lukte wonderwel gelukt.  ‘thriller’.        Het feit dat ze bij hun (seizoens)keuze bij mij uitkwa­ ‘Seizoensdenker zijn van het Concertgebouw, the­
     2018 was veel te hectisch, extreem zelfs. Ik genoot  DALILLA: ‘Welk genre het precies is, is voor inter­ men, zegt ook iets over de manier waarop ze naar  aterteksten schrijven, columns schrijven, in gesprek
     nog na van deelname aan De Slimste Mens, mijn  pretatie vatbaar. Het gaat over moord, maar is zeker  buiten kijken. Ik vind het hier fijn werken en het team  gaan met anderen, dat zijn allemaal zaken die enorm
     eerste en tweede boek lagen in de rekken, ik hield  geen klassieke thriller. Lezers van thrillers zullen hier  is heel divers en jong.’ veel energie en hoop geven en waar ik veel meer
     104 spreekopdrachten én ik had een baby van zes  niet de spanning vinden van een klassieke thriller. Het      mee bezig ben dan eender welke negatieve com­
     maanden. Heb toen thuis beloofd: dat doen we nooit  boek vertelt over de moord op een jonge activiste en  EXit: Identiteit en diversiteit zijn twee thema’s  mentaar.’ (LUC FOSSAERT)
     meer. 2019 verliep rustig.’      een vleesgeworden internettrol die de ultieme stap  waar u graag op borduurt. Hoe reageert de cul-
                                                               Dalilla Hermans, Black Out, uitg. Horizon.
                        zet. De ontvangst in de pers was globaal positief.  tuursector daarop?
     EXit: Bent u een schrijfster of een geëngageerde  Natuurlijk zijn er nog ‘werkpunten’, want dit is de  DALILLA: ‘De cultuurwereld blinkt uit in identiteit,
     mediafiguur?             eerste keer dat ik fictie schreef. De Nederlandse  maar niet in diversiteit en dat geldt ook voor andere
                                                                >  Dalilla is actief in het Concertgebouw op 8.11,
     DALILLA: ‘Die twee zaken lopen door elkaar, maar  uitgeverij (Horizon) steunde mij volop. Ik werkte er  sectoren. Er is nochtans veel goodwill en goesting
                                                                 26.1, 8.2 en 27.2 (zie www.concertgebouw.be)
     mocht ik de keus en bijbehorende verdiensten  met een fijn team, geen dwingelands.’ om een divers publiek aan te trekken, maar het blijft
     hebben, dan schrijfster. Ik word daar het meest               een moeilijke oefening. Er blijft veel werk op de  >  Dalilla is geboren in Ruanda, maar groeide
     gelukkig van, daar haal ik de meeste energie uit.  EXit: Als ‘seizoensdenker’ van het  plank. En misschien zijn sommige cultuurhuizen, en  op in de Kempen. Woont nu in Berchem.
     Door te schrijven leer ik mezelf beter begrijpen, het  Concertgebouw werkt u voor een ‘wit’ en ouder  ik reken daar het Concertgebouw niet bij, veel te  >  Getrouwd met de Brugse rapper Willem
     soort begrijpen dat ook dagboekschrijvers ervaren.’ publiek. Dat wordt wennen? snel tevreden met hun programmering. Het is een  Blontrock.
                        DALILLA: ‘Let op, ik was totaal verrast toen  proces dat van binnenuit moet gevoed worden. Ze
                                                                >  Wonen in Brugge staat op het wenslijstje.
     ‘Door een zomer lang on hold te zijn, merkte ik wel  Jeroen Vanacker (LF. artistiek directeur) mij uitno­ moeten zich de vraag stellen: wat maken wij en voor
     dat het nieuws harder binnenkwam. Daarom ben ik  digde. Ik wist niet hoe de formule werkte. Van het  wie?’
       \ Symposium over ’geniale alleskunner’                          ‘Da Vinci hanteerde kunst als een
                                                    ervaringswetenschap, waardoor hij
     Leonardo da Vinci in historische setting                           mens en wereld nader probeerde te
                                                    doorgronden’, zegt Eddy Matten. ‘Niet
                                                    voor niets noemde hij zich een leerling
     In 2019 is het vijfhonderd jaar geleden dat Leonardo     Naar aanleiding van die vijfhonderdste  van de ervaring. De Da Vinci Code
     da Vinci het tijdelijke met het eeuwige heeft         sterfdag organiseert de vzw Lectorium  kennen, betekent niet dat we de code
     gewisseld. De veelzijdige kunstenaar is alvast nog      Rosicrucianum een Leonardo­  hebben om Da Vinci te kennen. Neem
     niet vergeten: op zaterdag 5 oktober (14 uur) vindt      symposium in Hof Bladelin. Die locatie  alleen al het feit dat hij zijn beroemdste
     er in Hof Bladelin (Naaldenstraat 19) het symposium      is niet toevallig gekozen, want op die  werk, de Mona Lisa, overal waarheen hij  nieuwe tijd, die bijna iedere dag van zijn
     ‘Reiken naar de eeuwigheid met Leonardo da Vinci’       plaats zijn nog verbindende sporen te  verhuisde met zich meenam en als nooit  welbestede leven grensoverschrijdend
     plaats.                            zien met een mecenas van da Vinci,  voltooid beschouwde. Welke Leonardo  heeft ingevuld. Hij was de belichaming
                                    Lorenzo de Medici. Tussen Brugge en  da Vinci is dat? De inleiders brengen  van de lente van het Europese zelfbe­
     Op donderdag 2 mei 2019 was het  van een Franse koning. Het was het  het Italiaanse Firenze bestonden indertijd  Leonardo tot leven in zijn onbeperkte  wustzijn, een lente die vijfhonderd jaar
     precies vijfhonderd jaar geleden dat  zachtmoedige einde van een veelzij­ zowel handels­ als spirituele krachtlijnen,  veelzijdigheid als een klassieke ‘uomo uni­ later nog steeds voortduurt.’
     Leonardo da Vinci (1452­1519) op  dig kunstenaarsleven dat vol zat met  die voor de De Medici’s een kenmerkend  versale’, een geniale alleskunner. Voor hen
                                                                   Inschrijven via info@rozenkruis.be of via
     67­jarige leeftijd stierf in de armen  visionaire ideeën en uitvindingen.  fenomeen waren. is Leonardo een klokkenluider van een  sms 0032 494 894895 (Katrien Depoorter)


                                                                     oktober ‘19 -  nr. 298 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8