Page 3 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 3

HET CONCERTGEBOUW BESTIJGT DE BERG PASCAL CORNET: ‘EEN BANAAL BESTAAN

 De abrupte lockdown en maandenlange nasleep mogen dan al  ‘Een belangrijke test wordt de 14 editie van  MET INTERESSANTE THEMA’S’
 de
 genadeloos hebben toegeslagen, artistiek directeur Concertgebouw  December Dance (DD)’, zegt Jeroen. ‘Het kondigt
 Jeroen Vanacker ziet ook positieve punten voor het grijpen. ‘Het  zich aan als ‘een nieuw hoofdstuk’. Tot op de vorige
 is voor zoveel mensen duidelijk geworden hoezeer de rust in de  editie wisselde DD een gastcurator af met een  ‘Er wordt veel geschreven, maar er wordt steeds minder gelezen’,  rode draden in de femiliegeschiedenis, het probleem
 agenda voor even weldadig was.’ Helaas ging die opgelegde sabat  regiofocus. Met de nieuwe artistiek coördinator  zegt de Brugse dichteres Tania Verhelst elders in dit blad. Dat is dan  van privacy: wat kun je vertellen over anderen en wat
 veel te ver. Iedereen moest de broodnodige ingrediënten van een  (Georg Weinand, een Duitstalige Belg die uitstekend  geen goed nieuws voor Bruggeling Pascal Cornet, in intellectuele  vormt je identiteit. Bij dat laatste kan het – en dat
 plezierig en verrijkend leven missen, maar de kunstensector hield er  Nederlands spreekt) wordt nu gekozen voor nieuwe  kringen bekend van zijn lezenswaardige blogspot  zal EXit zeker interesseren – gaan over Brugge en de
 toch de moed in en bleef creatief voortwerken. De schade was er  impulsen. Duurzaamheid en samenwerking (met  http://pascaldigital.com/. Hij publiceerde onlangs het eerste deel  taal (het Brugse dialect). Maar ik zal het toch vooral
 echter niet minder om. Cultuurcentrum, KAAP…) worden de belangrijkste  van wat gaandeweg een lijvige autobiografie moet worden. ‘De  over het vaderschap moeten hebben, denk ik, en
 pijlers van dit festival. Corona zorgde voor zowel  Elfde Teen’ is het eerste deel, er volgen er nog een onbekend aantal.  over wat het betekent te schrijven.’
 Het Concertgebouw bleef de voorbije maanden  een bijna volzet parterre. Dat belooft voor het  een beperkt aantal wijzigingen als voor nieuwe
 evenmin bij de pakken zitten en ondersteunde  verdere verloop van het muzikale programma dat  mogelijkheden.’  EXit: U legt de lat meteen hoog. U spreekt over  meegemaakt, is de babyboom. Ik leid bijgevolg een  ‘En ja, ondertussen is de wereld tóch volop beginnen
 bijna twintig kunstenaars(collectieven) met onder  grotendeels hertekend is en slechts twee maanden  ‘volgende delen’. vrij banaal bestaan.’ te veranderen en ook daar wil ik van getuigen. Ik
 meer residenties in de verschillende zalen van het  vooruit organiseert.’  De nieuwe Concertgebouw-brochure toont  PASCAL CORNET: ‘De Elfde Teen’ is het eerste  schrijf niet alleen over mezelf maar ook over de
 Concertgebouw. De moeilijkste klus was uiteraard  toch heel wat mooie, kleinschalige maar verras- deel van mijn autobiografie. Het gaat daarin  EXit: Hoe moeten we dat ‘banaal bestaan’  wereld waarin ik leef.’
 het Concertgebouw new style vormgeven.  Dé vraag die de (muziek)melomaan echter  sende concerten. Anima Eterna Brugge wilde  over mijn voorzaten, grootouders en ouders. In  begrijpen?
 vooral bezighoudt, is de vraag naar de nabije  verrassen met Haydns ‘Die Schöpfung’, maar  de volgende delen zal het dan meer over mezelf  CORNET: ‘ Ik ben ervan overtuigd dat elk leven, ook  EXit: Waar te koop?
 JEROEN VANACKER: ‘Daarom was het zo belang- toekomst. Is het wachten op het gevaccineerde  moest uiteindelijk hertekenen naar drie intieme  gaan. Hoeveel delen er komen, weet ik nog  een banaal leven, het vertellen waard is, als het maar  CORNET: ‘Een aantal exemplaren van ‘De Elfde
 rijk om step by step de zaalcapaciteit te verhogen  voorjaar vooral we nog grote orkesten aan het  concerten. Minder volk op het podium betekent  niet. Een stuk of vier, vijf allicht. Misschien zes of  goed verteld wordt. Iedereen maakt een verhaal  Teen’ is te koop in enkele Brugse boekhandels. De
 (van 200 naar ruim 750 zitjes). Het publiek deed mee.’  werk zullen zien? Wat met de grote festivals en  geen kwaliteitsverlies, want met interessante  Jeroen Vanackerjp ©Ellen De Meulemeester zeven.’ van zijn leven, voor zichzelf en ook voor anderen.  volgende delen zullen de volgende jaren verschij-
 Klopt. De zesdaagse uitvoering van Beethovens  Topstukkenprogramma’s? Er wordt veel creativiteit  namen als pianist Lucas Blondeel en sopraan  Een verhaal met een begin, een midden en een  nen. De volledige autobiografie heet ‘Het leven als
 strijkkwartetten bijvoorbeeld (eind september) kreeg  gevraagd van de artiesten. Grote uitvoeringen wor- Marianne Beale Kielland. Niet te missen, noteer  Bruggeling Bart Naessens aan het werk met werk  EXit: De mensen zullen zich wellicht afvragen….. slot. Een van de motto’s van het boek is van Rosa  Pascal Cornet © Ellen De Meulemeester voorlopige oplossing’ – niet toevallig zoals de blog
 maximale publieksbezetting, de Goldberg-variaties  den nu opgesplitst in intieme concerten, zoals Anima  vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 november.  van de Franse componist Rébel. (LF) CORNET: ‘… wie is die Pascal Cornet dat hij zich- Montero: ‘Om te kunnen leven, moeten wij een  die nu al 16 jaar bestaat en waarop ik ondertussen
 van Anne Teresa De Keersmaecker (begin oktober)  Eterna Brugge illustreert. Daarbovenop: op zaterdag ziet en hoort u  zelf belangrijk genoeg vindt om (1) een autobiografie  verhaal over onszelf vertellen, wij zijn een product  vind niet dat ik per se iets over een wereldoorlog  bijna 18.000 posts heb geplaatst: foto’s en teksten.
 www.concertgebouw.brugge
     te schrijven en (2) dan nog te denken ook dat wij  van onze verbeelding.’  moet vertellen die ik niet heb meegemaakt. Ik vind al  Nog altijd krijgt de blog ‘Het leven als voorlopige
     die autobiografie gaan lezen? Ik ben inderdaad                evenmin dat ik mijzelf moet presenteren als notoire  oplossing’ dagelijks enkele tientallen bezoekers over
     niet ‘belangrijk’. Ik heb geen grootse prestaties  EXit: Een auteur wordt doorgaans net veel fanta- zuipschuit of vrouwenjager om interessant genoeg  de vloer.’ (LF)

  \ Corona krijgt Iedereen Klassiek niet klein geleverd, ik doe geen extreme dingen, ik ben geen  sie toegedicht. te lijken.’ Een exemplaar van ‘De Elfde Teen’ kost 15 euro en is
                        CORNET: ‘Iedereen moet proberen te doen waar hij/
     ontdekkingsreiziger of wereldverbeteraar. Citaatje
                                                               – zolang de voorraad strekt – te bestellen via pascal.
     uit het boek: ‘Ik spring niet uit vliegtuigen, duik niet  zij goed in is en graag doet. Bij mij is dat: schrijven.  EXit: Wat zijn die ‘interessante thema’s’ die  cornet@pandora.be . Concrete gegevens zijn hier te
                                                               vinden: https://pascaldigital.blogspot.com/2020/08/
 Op zaterdag 31 oktober organiseert Klara in samenwerking met Concertgebouw Brugge een bijzondere editie van Iedereen Klassiek. Voor  van kliffen, schamp mij niet aan koraalriffen.’ Ik ben  En gezien ik geen fantasie heb, of toch niet overdre- u bezighouden? brief-aan-mijn-vrienden-enof.html .
 het achtste jaar op rij dompelt Iedereen Klassiek muziekliefhebbers onder in een wereld van klassiek, rust, schoonheid en verstilling. Dat  opgegroeid in een beschermd milieu, in een tamelijk  ven veel, heb ik behalve mijn eigen herinneringen  CORNET: ‘Al schrijvende over mijn banale bestaan
 de coronacrisis dé hoogdag van de klassieke muziek niet klein kreeg, bewijst deze extra veilige editie met klinkende namen als Wannes  geschiedenisloze tijd. Ik heb geen historische schok- en ervaringen en verwachtingen niet meteen iets  komen er vaak interessante thema’s bovendrijven.
 Cappelle en Astrid Stockman. Er is uiteraard ook orkestmuziek door onder meer Bryggen en Brussels Philharmonic. ken meegemaakt. De enige explosie die ik ooit heb  om over te schrijven. Maar ik wil toch schrijven. Ik  Zoals over waarheid en fictie in de herinnering, de

 Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal) en pianist Nicolas Callot met een West-Vlaamse Schubertiade. In de
 Sint-Salvatorskathedraal weerklinkt koper en orgel, terwijl de Sint-Jakobskerk een plek is van vocale verstilling.
 Onder meer de live soundtrack bij de Klara-publicatie De Stilte van de muziek voor Bach.
       \ Tweelink: kunstenaars ontmoeten makers

 Kinderen kunnen genieten van voorstellingen van Trio Osuna en Opera Caramba. Place to be voor die
 laatste voorstelling én voor een onvergetelijk Beethoven-concert (meezingen mag!) door topsopranen  objecten en de foto’s. Ik begon ze te mani- Exit: Tweelink gaat ook over de sym-
 Astrid Stockman & Liesbeth Devos, is de Koninklijke Stadsschouwburg, die voor het eerst de deuren opent  Voor Tweelink laten Handmade in Brugge en Het Entrepot vijf Brugse makers in  puleren, maakte er risoprints en zeefdruk- biose tussen makers en kunstenaars.
 voor Iedereen Klassiek. dialoog gaan met vijf kunstenaars. Na een intensief traject onder begeleiding van  ken van. Tijdens de lockdown dropten we  Wat is volgens jullie het grote verschil
     curator Pierre Muylle creëerde elk duo nieuw werk dat geëxposeerd wordt in de        pakketjes bij elkaar aan de voordeur, zodat  tussen beide?
 CHANTAL PATTYN (NETHOOFD KLARA): ‘Dat Iedereen Klassiek kan doorgaan, is alsnog een wonder. Het  salons van stadspaleis Hof Bladelin, die voor het eerst opengesteld worden voor  we toch verder konden werken.’ VALERIE: ‘Zelf vond ik het verrijkend om
 enige wat we vragen is om uw zitje te reserveren en nadien zo hard en lang mogelijk te applaudisseren voor  het publiek. EXit bracht met meubelstoffeerder Valerie Cockhuyt en kunstenares  niet alleen puur praktisch bezig te zijn. Als
 onze muzikanten die door de coronacrisis zwarte sneeuw hebben gezien.’ Els Lesage een van de duo’s samen. EXit: Curator van Tweelink is Pierre  meubelstoffeerder ben ik eerder functi-
                                                    Muylle. Wat was zijn rol?   oneel ingesteld, maar in vergelijking met
 VEILIG GENIETEN                            schijnbaar onbenullige objecten die ons  ELS: ‘Pierre voelde meteen iets voor  sommige andere collega’s heb ik ook oog
 Stockman (l.), Vos en Cloedt
 Om de veiligheid van zowel de bezoekers als de artiesten te garanderen, is het voor de bezoeker dit jaar dus  omringen en die ons letterlijk overleven.  de thematiek die we kozen. Hij volgde  voor het esthetische aspect. Toch zou ik
 noodzakelijk om zijn gratis tickets vooraf te reserveren. Dat kan via de website van Klara of aan de balie van  Deze gevonden voorwerpen krijgen  ons van dichtbij op, maar liet ons  geen goede kunstenaar zijn, want bij mij
 Het hoeft bijna niet meer gezegd te worden, maar we doen het toch nog eens. De cultuursector heeft er een  In&Uit Brugge. Muziekliefhebbers die meerdere concerten willen volgen, moeten afzonderlijk per concert  dan weer een bepaalde lading door de  ook doen. We moesten niet naar een  moet het eindresultaat helemaal af zijn. Ik
 aantal bijzonder moeilijke maanden opzitten door de coronacrisis. Klara wil zowel de artiesten als muzieklief- tickets reserveren. Uiteraard zullen alle maatregelen op gebied van social distancing en hygiëne ook tijdens de  herinnering.’ welbepaald tastbaar eindresultaat  kan me dus geen foutjes permitteren.’
 hebbers een hart onder de riem steken. Daarom bundelen cultuurpartners Concertgebouw Brugge, Brugge  festivaldag minutieus gerespecteerd worden. Voorts: Iedereen Klassiek wordt live uitgezonden op Klara, of is  streven en konden zo op een heel vrije
 Plus en Stad Brugge opnieuw de krachten voor een achtste editie van Iedereen Klassiek. Het programma biedt  via videostream te volgen op Klara.be of in de Klara-app. (RD) VALERIE: ‘Al snel bleek dat we diezelfde  manier werken.’ ELS: ‘Volgens mij zit daar precies het ver-
 klassieke muziek en aandacht voor oren en ogen van alle leeftijden.  fascinatie delen. Bij het ontmantelen van           schil tussen een kunstenaar en een maker.
 Iedereen Klassiek: zaterdag 31 oktober van 9.30 tot 19.30 uur in en rond Stad Brugge, en op Klara en Klara.be.
                                    meubels vind ik heel wat kleine schat- VALERIE: ‘Ik ben zelf ook benieuwd  Als ik start met een kunstwerk weet ik niet
 Strijkorkest Bryggen serveert een vangst uit het Hoge Noorden en vaste waarde Brussels Philharmonic bewijst  Valerie Cockhuyt  Els Lesage  ten terug: muntjes, pillen, kranten, zelfs  naar het eindresultaat. Pierre wilde  wat het resultaat zal zijn, Valerie wel. Ik wil
 dat ook een symfonisch orkest zich perfect coronaproof kan organiseren. In de Kamermuziekzaal verrassen  ©Femke den Hollander. © Femke den Hollander .jpg ooit eens een vals gebit. Telkens ben ik  niet zomaar de creaties tentoonstellen,  het toeval toelaten in mijn werk, Valerie

     EXit: Jullie kenden elkaar niet op  ze doet, sluit aan bij mijn leefwereld, maar  benieuwd naar het verhaal erachter. Zijn  hij wilde vooral dieper ingaan op de  kan dat niet. Valerie mag niet prutsen, ik
     voorhand. Hoe verliep het artistieke  staat er tegelijk ook ver vandaan door de  ze er toevallig in beland of bewust in  thema’s. Je kunt de expo daarom alleen  voel me juist wel een prutser.’ (PK)
     proces?            vorm.’             gestopt? Ik polste bij meubelstoffeerders  maar bezoeken onder zijn begeleiding.
                                                                   Tweelink
 EXit is een uitgave van EXit vzw Redactie: Antoine De Clerck, Sigrid Devisch,  Grafisch ontwerp: Bblau Info advertenties:  Info agenda:  VALERIE COCKHUYT: ‘Ik droomde er  over de hele wereld en meteen deelden  Het wordt een unieke belevenis: hij  Hof Bladelin
 Hoofdredacteur / v.u. Luc Fossaert,  Rudi Vanmarcke, Lieselot De Deurwaerder,  Logo: Kaat Flamey (KA.AD) Wenst u te adverteren in EXit?  Griet De Prest, tel. 050/44.20.04,  al langer van om aan een kunstenaar  ELS LESAGE: ‘In mijn werk combineer ik  zij ook foto’s van allerlei objecten.’  neemt telkens een tiental mensen op  20 – 22 november en 27 – 29 november
 Korendragersstraat 24, 8000 Brugge,  Foto’s: Ellen De Meulemeester Opmaak & Druk: Vandenbroele.be Stuur een mail naar exitbrugge@gmail.com of  e-mail: griet.deprest@bruggeplus.be Meer informatie en reservaties:
 tel. 050/33.02.46, e-mail: luc.fossaert@gmail.com Inlichtingen: Antoine De Clerck  neem contact op op het nummer 0495/37.35.28. De uitgever is niet verantwoordelijk voor  gekoppeld te worden. Toen ik het werk  schilderkunst en grafiek. Vergankelijkheid  sleeptouw om een heel persoonlijk  www.tweelink.be
 (exitbrugge@gmail.com, 0495/37.35.28) eventuele drukfouten en de inhoud van de  van Els leerde kennen en zag dat ze met  en verlies zijn daarbij thema’s die vaak  ELS: ‘Vanuit deze verwondering werkten  verhaal te vertellen bij elk traject en bij
 advertenties.
     stof werkt, was ik meteen geprikkeld. Wat  terugkeren. Ik ben gefascineerd door  we dan verder. Valerie bezorgde me die  de creaties.’
 2 -  nr. 311 - november ‘20                                                     november ‘20 -  nr. 311 - 3                                                                                15/10/2020  09:12
 391837_12-22 Cupa's 311.indb  2
 391837_12-22 Cupa's 311.indb  2 15/10/2020  09:12 391837_12-22 Cupa's 311.indb  3                                     15/10/2020  09:12
 15/10/2020  09:12
  391837_12-22 Cupa's 311.indb  3
   1   2   3   4   5   6   7   8