Page 7 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 7

Kunstenaar Hans Op de Beeck en
        het stilgevallen feest        Triënnale Brugge 2021 nam, met dank aan corona,                             TRIËNNALE: INTERNATIONAAL EN GERENOMMEERD
        een moeizame start. Ook een kunstenaar wordt wel                            De Stad benutte de geboden kans om aan te tonen dat
        eens ziek en de bijbehorende deadline wordt dan                             het historische erfgoed op een verantwoorde manier kan
        niet gehaald. Maar nu, met een zucht verwijderd van                           gekoppeld worden aan het hedendaagse verhaal. Steeds
                                  Hans Op de Beeck voor zijn Danse Macabre      Binnen dat verhaal past uiteraard Triënnale Brugge. Dertien
        hopelijk een veilige zomer, is het programma bijna                           vaker verschijnt er internationaal gerenommeerde moderne
        volledig opgesteld zoals gepland. Een van de absolute                          architectuur in het stadsbeeld. Met de komst van de nieuwe
        blikvangers is de bijdrage van Hans Op de Beeck op                           Beurssite en straks BRUSK, de nieuwe expohal, worden alweer
        het Sint-Maartensplein.                                         grootse plannen gerealiseerd.


        De monumentale en monochrome sculptuur ‘Danse                              nationale en internationale kunstenaars, en steeds vaker
        Macabre’ roept bij de bezoeker een gevoel op van zowel                         architecten, zorgen nu voor een verrassend parcours. De
        nostalgie als melancholie. De carrousel is grijs. De paarden,                      kunstenaars gingen op zoek naar de achterpoortjes van de
        een cavalerie van tien paarden en koetsen, lijken versteend. In                     stad, minder bekende steegjes, gebouwen of monumenten.
        deze draaimolen lijkt de tijd stil te staan, staat de motor stil en                   (LF)
        is alle vrolijkheid verdwenen. Het heeft iets angstaanjagends
        en het schommelt tussen droom en nachtmerrie. Paarden
        gaan op en neer in je verbeelding. Deze kermisattractie  Een somber verhaal? Helemaal niet, zegt de kunstenaar:
        verschijnt hier als een spookbeeld. De locatie, voor de Sint- ‘‘Danse Macabre’, zoals de installatie heet, moet een  Triënnale Brugge loopt tot 24 oktober. In de Poortersloge vind
        Walburgakerk, is niet zomaar gekozen. Ook de kerk immers,  stilgevallen feest oproepen. Het is een memento mori dat  je de tentoonstelling ‘De poreuze stad’. Daar is ook het centrale
        vandaag vrijwel zonder functie, staat er in een bevroren  onze eindigheid viert. Niet zwartgallig of doemdenkerig, maar  infopunt.
        toestand.                      veeleer melanchlosch.’
        Sammy Baloji in Zeebrugge                           Toneelschatten uit de kelders van


                                               de Stadsschouwburg
                                               U zocht naar een leuke uitstap met
                                               kroost en schoonmoeder? Reserveer
                                               dan een bezoekje aan de kelders
                                               en andere verborgen ruimtes van
                                               de Koninklijke Stadsschouwburg
                                               (Vlamingstraat). Onder het motto
                                               ‘De Schouwburg vertelt’ wordt op een
                                               boeiende manier het verhaal gebracht
                                               van een eerbiedwaardig huis dat
                                               sinds 1869 tot de verbeelding spreekt.
                                               Dit gratis evenement loopt van
                                               donderdag 15 juli t.e.m. 29 augustus.
       Sammy Baloji                                  Voor directeur Filip Strobbe wordt het                                               wellicht weer as usual na anderhalf jaar het
                                               vaccinatiecentrum in Brugge in zeer goede
        In het kader van Beaufort staat op het strand van Zeebrugge een werk van de  banen te hebben geleid.
        Brussels-Congolese kunstenaar Sammy Baloji, een creatie voor Beaufort en het
        resultaat van een samenwerking met In Flanders Fields Museum waar Sammy    Filip Strobbe: ‘Tijdens de zomer nodigen we  Dominique Berten
        vanaf 2 juli artist in residence is en waar een gelijkaardige installatie zal te zien  het publiek uit om de magie van een theater
        zijn als in Zeebrugge.                             te ervaren en te ontdekken hoe betoverende
                                               werelden hier tot stand komen. We doen
        Sammy Baloji is een grote naam. Hij stond  transportkist die werd gebruikt om exotische  dat via een boeiend parcours waarbij je  een monument. Ze gunnen ons ook een
        enkele jaren geleden op de Biënnale van  planten te beschermen tijdens koloniale  een zicht krijgt op opmerkelijke momenten  blik in de wereld van de geluidstechniek.
        Venetië. De Tate Modern kocht onlangs een  zeetransporten naar Europa. De vorm van  uit de geschiedenis van de Koninklijke  Paardengetrappel, donder en wind zijn op
        werk van hem aan. In het kader van zijn  de sculptuur doet denken aan die van  Stadsschouwburg en het bijbehorende  post, wetende dat geluiden voor 1960 nog
        residentie bij Flanders Fields en zijn werk voor  Congolese mineralen, terwijl de planten die  erfgoed.’      zelf moesten geproduceerd worden. Naast
        Beaufort (en voor Congoville in Middelheim)  erin zijn ondergebracht uit hetzelfde land               het kijken, is er heel wat randanimatie met
        was er een nauwe samengewerkt. Het werk  zijn verbannen. De tijdelijke beschermende  De organisator van al dat moois is  onder meer filmfragmenten. (LF)
        in Zeebrugge verbindt de aanwezigheid  kist heeft parallellen met de tijdelijke  huistechnicus Dominique Berten die na een
        van de munitiedump op de Paardenmarkt,  bescherming en het dumpen in zee van  carrière van 35 jaar licht & decor er straks de
        het (vergeten) oorlogsverleden van de  toxische munitie. Het werk geeft een stem  pensioensbrui aan geeft. ‘De Schouwburg
        Brugse zeehaven en de aanwezigheid van  terug aan vergeten sporen uit het verleden,  vertelt’ is zijn laatste huzarenstukje en een  Gratis voor Bruggelingen, donderdag t.e.m.
        Congolezen aan de IJzer met elkaar.  maar benadrukt ook hun effecten in een  bezoek daaraan is warm aanbevolen. Je ziet  maandag van 13.00 tot 18.00 uur. Mia Nollet
                           globale wereld en de actieve pogingen om  er foto’s, beelden, authentieke rekwisieten  Creative Thinking werkt een speels parcours op
        Voor de structuur liet Baloji zich inspireren  dingen vergeten te maken. (LF) en decorstukken (zelfs uit 1887) die je  maat van kinderen uit. Info op www.ccbrugge.be
        door de ‘Wardian case’, een glazen                       onderdompelen in de geschiedenis van

                                                                           eXit
                                                                       juli 2021        nr. 319 7


                                                                                   18/06/2021  09:44
     413701_Exit319.indb  7
     413701_Exit319.indb  7                                                                   18/06/2021  09:44
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12