Page 7 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 7

KONINKLIJKE STADSSCHOUWBURG WORDT ONINKLIJKE STADSSCHOUWBURG WORDT
     K     GAMEHAL OP 6, 7 EN 8 MAARTAMEHAL OP 6, 7 EN 8 MAART
     G                                                    Generator zijn tenten op het podium van enerator zijn tenten op het podium van
     De Koninklijke Stadsschouwburg mag dan wel al 150 jaar oud zijn, tijdens het lang g mag dan wel al 150 jaar oud zijn, tijdens het lang
     De Koninklijke Stadsschouwbur                                G               geen klassiek concert’, zegt Koen De
                                                    de Koninklijke Stadsschouwburg op en e Koninklijke Stadsschouwburg op en
     weekend van vrijdag 6, zater                                 d               Brabander. ‘Onze groep Chaos Generator
     weekend van vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 maart zal van die ouderdom weinig dag 7 en zondag 8 maart zal van die ouderdom weinig
                                                    brengen de bandleden Philippe Lefief, rengen de bandleden Philippe Lefief,
     te merken zijn. Dan verandert het gebouw immers in een reusachtige gamehal voor eusachtige gamehal voor
     te merken zijn. Dan verandert het gebouw immers in een r                   b               is vooral een studioproject, want het is
                                                    Koen De Brabander, Geert ‘Chesko’ oen De Brabander, Geert ‘Chesko’
     het gratis evenement Playtime 20.20. Een divers aanbod van (digitale) activiteiten
     het gratis evenement Playtime 20.20. Een divers aanbod van (digitale) activiteiten      K               moeilijk om onze muziek live te brengen
                                                    V
     wacht daar op gamers van alle leeftijden.
     wacht daar op gamers van alle leeftijden.                          Vandekerkhof en Eric Baert met de andekerkhof en Eric Baert met de  door de vele lagen die erin verwerkt
                                                    C               zitten. Speciaal voor die avond heeft
                                                    Commodore 64 en authentieke eighties ommodore 64 en authentieke eighties
     Tijdens het openingsweekend van het  i iedereen uitnodigt om vier unieke games edereen uitnodigt om vier unieke games  VINTAGE SYNTHS s synthesizers live hun eigen soundtrack ynthesizers live hun eigen soundtrack  Philippe nieuwe muziek geschreven die
                                    Er i
     cultuurseizoen 2019-2020 vloeide veel  te spelen met alternatieve besturing e spelen met alternatieve besturing  Er is ook film én muziek. Op vrijdagavond s ook film én muziek. Op vrijdagavond  op ‘Mortal Kombat’, de actiefilm die dit p ‘Mortal Kombat’, de actiefilm die dit  we als soundtrack bij deze cultklassieker
                                                    o
                     t
                     en LED visuals. Gluon Education n LED visuals. Gluon Education
     aandacht naar de tijd van toen. Met een  e          6 maart slaat de Brugse band Chaos aart slaat de Brugse band Chaos  j jaar zijn 25ste verjaardag viert. ‘Het wordt aar zijn 25ste verjaardag viert. ‘Het wordt  zullen spelen. De mensen komen in de
                                    6 m
     groots opgezette re-enactment deden  b                                           eerste plaats voor de film, maar wij kun-
                     bouwt ergens hoog in het gebouw ouwt ergens hoog in het gebouw
                     een belevingsruimte met interactieve en belevingsruimte met interactieve
     heel wat figuranten de beginjaren (vanaf  e                                        nen wel door onze muziek de sfeer van de
     1869) van de Stadsschouwburg weer  demonstraties waarbij men kennis kan emonstraties waarbij men kennis kan        avond bepalen. We gebruiken daarvoor
                     d
     opleven. Met het gamefestival Playtime  m                                         vintage synthesizers om dat specifieke
                     maken met nieuwe technologieën zoals aken met nieuwe technologieën zoals
     20.20 staan de neuzen nu allemaal  v virtual reality, artificial intelligence en 3D irtual reality, artificial intelligence en 3D  geluid te creëren dat bij het gamen uit
                     printing. Gamers kunnen doorlopend rinting. Gamers kunnen doorlopend
     richting toekomst. Cultuurcentrum  p                                            de jaren tachtig hoort. Chaos Generator
     Brugge is niet blind voor actuele vrije- proeven van een grote selectie indie                       is eigenlijk een totaal onbekende band,
     tijdsbestedingen zoals gaming die steeds  games, retro games en battle games.                       maar toch verkopen we wereldwijd
     meer en meer het leven van jongeren en  Ook William Boeva is van de partij. Niet                      een behoorlijk aantal platen. In onze
     volwassenen inkleuren. Het stelde dan  a als comedian, maar wel als een doorls comedian, maar wel als een door       niche zijn we dus wel bekend. We werken
                     als comedian, maar wel als een door--
     ook op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8  gewinterde gamer die op 8 maart andere                      hiervoor samen met de beste mensen
     maart een divers programma samen die  spelers uitdaagt op het podium van de                        zoals Jan Darthet, Tim Bisschop, Trevor
     zowel kinderen, tieners als volwassenen  Stadsschouwburg. Daarnaast neemt                         Storey en Frederik Dejongh.’ (ADC)
     zullen/moeten bekoren. Of wat dacht u  Boeva op die dag ook deel aan het panel-
                                                                   Het filmconcert, in samenwerking met
     van de workshops ‘digitaal knutselen’,  gesprek ‘Trends & toekomst van gaming’,                      Razor Reel Flanders Film Festival, is gratis,
     ‘Maak je eigen spel met Makey Makeys’  samen met Joost Vandecasteele, Hannes                        maar het is noodzakelijk om genummerde
                                                                   plaatsen te reserveren via ccbrugge.be/
     en ‘Bouw je eigen virtuele wereld’?  Devillé en Ben Allossery.                               mortalkombat. Ook alle andere activiteiten
                                                                   van Playtime 20.20 zijn gratis.
     Déville Arcade plant in de foyer van                                            Voor bepaalde activiteiten (lezing en
     de Stadsschouwburg een reusachtig                                              workshops) moet men ook gratis tickets
                                                                   reserveren via www.playtime2020.be.
     houtskelet in de vorm van een walvis die                                 Foto: Jan Darthet

     \ Handmade in Brugge: ambachten een toekomst gevenHandmade in Brugge: ambachten een toekomst geven     Minister-president van Vlaanderen Jan Jambon heeft een boontje                           EXit: De roots van Handmade in Brugge gaan
     voor immaterieel erfgoed. Recent nam hij acht inspirerende                             al behoorlijk ver terug in de tijd.
     projecten op in het nieuwe ‘Register voor inspirerende voorbeelden                         ELLEN: ‘We zijn gestart in 2009 met een werking
     inzake het borgen van immaterieel erfgoed’ en Handmade in Brugge                          rond ambachtelijke ondernemers, toen nog onder
     is daar één van. Immaterieel erfgoed zijn gewoontes, kennis en                           de vlag van erfgoedorganisatie tapis plein vzw,
     praktijken van vandaag , gekregen van mensen van vroeger en                             vandaag onder die van De Republiek. In 2011 zijn we
     doorgegeven aan de toekomstige generaties. Bekende voorbeelden:                           mee gestapt in het Europese project CURE. In 2014
     het Ros Beiaard, Aalst Carnaval en de Heilig Bloedprocessie.d, Aalst Carnaval en de Heilig Bloedprocessie.
     het Ros Beiaar                                                   publiceerden we het inspiratieboek ‘Een toekomst
                                                               voor ambachten’. Gelijktijdig lanceerden we onze
     EXit: Ambachtslui en meesterschap associeer ik  skills/technieken. Ze kunnen hiervoor een beroep          nieuwe naam: Handmade in Brugge. Er ontstond ook
     gemakkelijkheidshalve met Vlaamse Primitieven. doen op de kennis van ervaren ambachtslui. Ook           een stevige samenwerking met Stad Brugge. In 2017
     ELLEN VANDENBULCKE: ‘Klopt, maar ook vandaag  wordt samenwerking gestimuleerd tussen ambacht-           ontstonden ook TURBO en The Box (plug-and-play
     i
     i is Brugge thuisbasis voor vele vakmensen, ontwers Brugge thuisbasis voor vele vakmensen, ontwer
     is Brugge thuisbasis voor vele vakmensen, ontwers Brugge thuisbasis voor vele vakmensen, ontwer-- slui onderling en tussen ambachtslui en onderne- handelspand). Door deze drie projecten (Handmade,
     p
     pers en ambachtelijke ondernemers. Handmade in ers en ambachtelijke ondernemers. Handmade in  mers. Handmade in Brugge stimuleert daarnaast de  TURBO en The Box) onder de vleugels van De
     B
     Brugge laat bewoners én bezoekers kennismaken rugge laat bewoners én bezoekers kennismaken  ambachtelijke makers om in te spelen op maatschap- Republiek, op één plek in de stad en binnen één
     m
     met het rijke ambachtelijke verleden van de stad, et het rijke ambachtelijke verleden van de stad,  pelijke uitdagingen en nieuwe trends, bijvoorbeeld  team samen te brengen, is een grote stap voorwaarts
     maar ook met de vele ambachtslui die vandaag hun aar ook met de vele ambachtslui die vandaag hun
     m                   met tentoonstellingen en projecten rond duurzaam               gezet.’ (LF)
     a ambacht beoefenen binnen de stad. Op dit moment mbacht beoefenen binnen de stad. Op dit moment  ontwerpen en duurzame materialen. Zo lieten we
     z zijn 76 ambachtelijke makers houder van het label ijn 76 ambachtelijke makers houder van het label  makers experimenteren met nieuwe materialen zoals  Ellen Vandenbulcke © Ellen De Meulemeester www.handmadeinbrugge.be
     M
     Maker Handmade in Brugge. Alle labelhouders aker Handmade in Brugge. Alle labelhouders  zalmleer, draf als restproduct bij het bierbrouwen,
     worden gebundeld in een stadsgids waarmee je de orden gebundeld in een stadsgids waarmee je de  vegetarisch leer, blauwdruk én algenverf. Ook het  ambachten een toekomst te geven, zorgen we voor mbachten een toekomst te geven, zorgen we voor  Handmade in Brugge gaat opnieuw op zoek naar
     w
                                            a
     v verschillende makers en ateliers kan ontdekken.’erschillende makers en ateliers kan ontdekken.’ brede publiek kon tijdens een aantal workshops zelf  het borgen (doen voortleven) van dit immaterieel  ambachtelijke makers die zich kandidaat willen
                        aan de slag gaan.’           erfgoed . Handmade in Brugge sluit zo mooi aan bij  stellen voor het HANDMADE IN BRUGGE LABEL.
     EXit: Hoe helpen jullie jonge ambachtelijke                 de aandacht die er is voor vakmanschap binnen het  Ben je een maker die ambachtelijk en in Brugge
                                                                p
     makers?                EXit: Wat is nu precies de sterkte van  Vlaamse beleid rond immaterieel erfgoed. Naast  produceert? Blink je uit in wat je doet? Dan kom jij roduceert? Blink je uit in wat je doet? Dan kom jij
                                                                m
     ELLEN: ‘In 2019 lanceerden we samen met Turbo ‘In 2019 lanceerden we samen met Turbo  Handmade in Brugge? de initiatieven naar makers toe proberen we ook het  misschien wel in aanmerking. Je kandidaat stellen isschien wel in aanmerking. Je kandidaat stellen
     (het platform dat ondernemingszin bij jongeren  ELLEN: ‘De sterkte van Handmade in Brugge zit, Handmade in Brugge zit, Handmade in Brugge brede publiek te sensibiliseren voor lokaal gemaakte  k kan nog t.e.m. 29 februari 2020.an nog t.e.m. 29 februari 2020.
     stimuleert) de ‘Prijs Jonge Makers’ . We ondersteu- denk ik, in het zoeken naar actuele manieren om  producten.’
     nen -30-jarige makers in hun opstart door coaching  ambachten te benaderen en de hedendaagse            C
                                                                Check www.handmadeinbrugge.be/label-maker-heck www.handmadeinbrugge.be/label-maker-
     op het vlak van ondernemerschap én ambachtelijke  relevantie van ambachten aan te tonen. Door            h hib voor meer info. ib voor meer info.


                                                                             nr. 303 -
                                                                      maart ‘20 -  nr. 303 -7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12