Page 10 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 10

MUSEA
                BRUGGE


      WATER WORKS - WORKAC
      Tentoonstelling
      07.03 - 07.06 / Poortersloge

      De Amerikaanse architectenbureaus
      WORKac en Ant Farm exposeren eigen
      projecten. Studenten van HOWEST
      lieten zich hierop inspireren om hun
      toekomstige visies op de Koninklijke
      Stadsschouwburg en omgeving vorm
      te geven. Begrippen als duurzaamheid,
      circulaire architectuur, urban farming,
      zero emission buildings en zero
      waste staan centraal. Ook de Brugse
      kunstenaar Line Boogaerts presenteert
      eigen werk rond de Koninklijke
      Stadsschouwburg.

      i.s.m. Cultuurcentrum, Stadsarchief,
      Monumentenzorg, Erfgoed Brugge en
      HOWEST
      Gratis voor inwoners van Brugge


      TEN HUIZE VAN JOSEPH
      RYELANDT. PORTRET VAN
      EEN BRUGS COMPONIST
      Tentoonstelling
      19.03 - 04.10 / Arentshuis

      150 jaar geleden werd componist Joseph
      Ryelandt in Brugge geboren. Vandaag
      geldt hij als één van de belangrijkste com-
      ponisten van het Belgische fin-de-siècle.
      Ryelandt schreef religieuze oratoria, sym-
      fonieën, liederen en intieme kamermuziek.
      Hij had contact met (inter)nationale
      componisten, schrijvers en muziekuitge-
      vers. Als componist en directeur van het                   MEMORABEL               MUSEUMKAMPEN
      Stedelijk Conservatorium werkte hij zijn                   Rondleidingen op maat         Voor kinderen lagere cyclus
      leven lang in Brugge, een stad waarvan hij                  26.03/ O.L.V.-ter-Potterie      juli & augustus / SCHRIJF NU IN!
      innig hield. Ondanks zijn drukke muzikale
      leven, was hij ook een echte familieman,                   Speciaal opgeleide gidsen bezorgen een zo Ook deze zomer zijn kinderen weer welkom
      die genoot van zijn kroostrijke gezin.                    aangenaam en inspirerend mogelijk   om onze locaties en collecties spelender-
      De tentoonstelling schetst een levendig                   museumbezoek aan personen met demen- wijs te ontdekken.
      portret in woord, noot en beeld en put                    tie en hun mantelzorgers.
      daarvoor onder andere uit het rijke                                        OVER GEUREN EN KLEUREN
      familiearchief dat recent aan het Stadsar-                  € 12 per duo (begeleider & persoon met 07 t.e.m.10.07
      chief werd geschonken.                            dementie). Te reserveren via
      Deze expo kadert binnen het stadsfestival                  musea.reservatie@brugge.be      VAN KOP TOT TEEN
      Ryelandt 2020 dat ook concerten, wande-                                      25 t.e.m. 28.08
      lingen en lezingen op het programma zet.                   i.s.m. Foton - Expertisecentrum Dementie,
                                            de Brugse gidsenverenigingen en de Vrien- Meer info: museabrugge.be
      Gratis voor inwoners van Brugge                       den van Musea Brugge.         Inschrijven via bruggemuseum@brugge.be                         SCHEMERTIJD / CULTUREN NA DE UREN
                         Avondopening
                         19.03 van 17 tot 21 u. / Arentshuis
                         Musea Brugge opent elke derde donderdag van de maand de deuren na sluitingstijd.
                         Deze keer staat het Arentshuis centraal met de expo 'Ten Huize van Joseph Ryelandt.
                         Portret van een Brugs componist' zie hoger. Je kunt aansluiten op een rondleiding om
                         het uur, d.w.z. om 17, 18, 19 en 20 uur en uiteraard is ook de Brangwyncollectie die avond
                         toegankelijk.
                         Gratis voor inwoners van Brugge I Reserveren hoeft niet.


     10 -   nr. 303 - maart ‘20
  390951_11-21 Cupa's 303.indb  10                                                              13/02/2020  16:47
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15