Page 1 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 1

EXit thuis
                                                                           bezorgd?
                                                                         Schrijf 15 euro over op
                                                                          rekeningnummer
                                                                         BE31 738-0012352-55
                                                                        (referentie ‘Abonnement
                                                                         EXit’) met vermelding
                                                                          van naam en adres
                                                                         en ontvang een jaar
                                                                         lang het maandelijkse
                                                                          cultuurblad in uw
                                                                             brievenbus!
            maandelijks cultuurblad - nr 301 - januari ‘20                                       P 4083356      EXit en De Loge
      van Marec en
      Kamagurka geven
      50 exclusieve
      Marec-
      cultuurkalenders
      2020 weg. Mail
      naam en adres
      naar exitbrugge@     Burgemeester Dirk     Shen Yun brengt      Kunstenaar Robert     Comedian David Galle    De playlist van het
      gmail.com en win     De fauw laat zijn     een betoverende      Devriendt is centrale   komt op 18 januari     jaaroverzicht: de
      een exemplaar.      licht schijnen op     voorstelling in het    gast in Parijse      naar de          uitreiking van de
      Succes!          de grote dossiers     Concertgebouw       Galerie Loevenbruck    Stadsschouwburg      EXit-Awards 2019

      p. 2           p. 3           p. 4            p. 5           p. 6            p. 7


       exitbrugge // www.exitbrugge.be // EXit onder 12 is terug te vinden op blz. 16-17
                                          U BENT GEWAARSCHUWD
                                          EÉN: Cultuur wordt duurder en schaarser: voorstellin- de nieuwe bestemming van het woonzorgcentrum
                                          gen tot een derde minder, tickets tien procent duurder.  Minnewater dat binnen drie jaar verhuist naar het nieuwe
                                          Dat is de conclusie uit een rondvraag bij 25 cultuurhui- rusthuis in Sint-Pieters. De vrije ruimte kan dan benut
                                          zen. Het Concertgebouw deelt in de drie-procent-klap- worden voor een nieuwe versie van het Huis van de
                                          pen en overweegt om de tickets duurder te maken.  Bruggeling. De opzeg van de huidige stationssite kan
                                          De roep om de besparingen door te rekenen aan het  vanaf 2024 uitgevoerd worden.
                                          publiek, klinkt steeds luider.
                                                              VIJF: Zeer benieuwd mogen we zijn naar de plannen
                                          TWEE: Op lokaal niveau wordt hier niet bespaard, maar  met de Sint-Godelieveabdij in de Boeveriestraat. De
                                          er is evenmin ruimte voor verhoging van de werkings- burgemeester houdt het hier nogal cryptisch op ‘iets
                                          subsidies. Concertgebouw en MA-festival reageerden  groots’ dat ‘Vlaanderen zou kunnen inspireren bij haar
                                          ontgoocheld, maar burgemeester Dirk De fauw vraagt  zoektocht naar respectvolle bestemmingen voor religi-
                                          (in deze EXit) om begrip. Hij benadrukt dat de opge- eus erfgoed’. Geen Albert Heijn, zoveel is duidelijk.
                                          legde besparingen van de voorbije drie jaar, opgelegd
                                          door het vorige stadsbestuur, wel worden geschrapt.  ZES: Het wordt ook uitkijken naar het verloop van de
                                          En, zo wordt beloofd: ‘In deze legislatuur zal er ruimte  werkzaamheden op de site-Beurshalle, een groots
                                          komen om de subsidies te verhogen’.   project van het vorige stadsbestuur. Vrij verrassend
                                                              werd de exploitatie van het Beurs- en Congrescentrum
                                          DRIE: Positief nieuws is er ook voor Cactus  toevertrouwd aan Meeting in Brugge, een stadsbedrijf.
                                          Muziekcentrum dat eindelijk mag dromen van een  De samenwerking met het Concertgebouw, dat ook
                                          nieuwe thuis-annex-concertzaal op het Kanaaleiland.  congresruimte aanbiedt, wordt een uitdaging. Een
                                          Een dossier dat onwaarschijnlijk lang heeft aangesleept.  congresruimte-zonder-hotelpoot lijkt commercieel min-
                                          Bestemmingswijziging, omgevingsplannen, rioleringen,  der aantrekkelijk, hoewel het consultingbureau KPNG
                                          nieuwe isolatienormen en problemen met de architect  veel belangstelling voorspelde. Niet dus, maar burge-
                                          eisten en eisen hun tol. De fauw ziet medio 2020 als een  meester De fauw gelooft stellig in de Brugse troeven.
                                          realistische startdatum. We gaan zien, zei de blinde.
                                                              ZEVEN: Over de laatste grote geplande werf, de
                                          VIER: Andere plannen verlopen vlotter. Het adminis- nieuwe museumsite op de gronden van het Sint-
                                          tratief centrum van de Biekorf verhuist (voorlopig)  Andreasinstituut , zijn bij verschijnen van deze EXit de
                                          naar de kantoorzolder van De Republiek. The Box  vijf geselecteerde ontwerpen ingediend. Een eerbare
                                          Brugge (nieuwe winkelconcepten) gaat van de  jury, met daarin onder meer de Vlaamse Bouwmeester
                                          Academiestraat naar de Sint-Jakobsstraat. De huur van  (Leo Van Broeck) moet hier uitsluitsel geven. Hiermee
                                          het Zwart Huis wordt overwogen, maar dat blijft een  wordt Brugge niet alleen wakker, maar vooral anders
                                          aartsmoeilijk dossier. Een megaplan wordt misschien  en beter. (LUC FOSSAERT)


                                                                      januari ‘20 -  nr. 301 - 1
  390660_1-9 Redactioneel 301.indd  1                                                             13/12/19  10:56
   1   2   3   4   5   6