Page 1 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 1

eXit
                                                            EXit thuis bezorgd?
                                                            Schrijf 15 euro over
                                                            op rekeningnummer
                                                            BE31 738-0012352-
                                                            55 (referentie
                                                            ‘Abonnement EXit’)
                                                            met vermelding van
                                                            naam en adres en
                                                            ontvang een jaar
                                                            lang het maandelijkse
                                                            cultuurblad in uw
                                                            brievenbus!


    nr. 316


    april 2021              facebook: exitbrugge       maandelijks cultuurblad   www.exitbrugge.be      Erfgoeddag        BRUSK wordt       Hedendaagse        Expo 18 in ’80 in     Filmfestival MOOOV    Torfs & Marechal en
     (24 en 25 april)     de nieuwe        Primitieven in woord    het Stadsarchief     richt focus op Iraanse  de wereld
      flirt met De Nacht    tentoonstellingshal   en beeld          (Burg)          films           ‘Van Morgen’
     → P. 2          → P. 3          → P. 4           → P. 5          → P. 6          → P. 7                                           EXIT, TERUG VAN (NIET) WEGGEWEEST    laat) de strijdbijl boven. Zij vrezen collateral
    Sluit(er)tijd,                                Gegroet lezer, we’re back, en dan nog wel in  damage wanneer de school in de Garenmarkt
    bladzijde 5                                  een opgefriste lay-out. De vorige EXit dateert  moet verhuizen naar de site-KTA, een eindje
                                           immers al van november 2020. Er klonken toen  verderop. Het verdere verloop laat zich nu al
                                           alweer waarschuwingen her en der, maar wij  raden. (Intussen heeft het bouwplan op de KTA-
                                           noteerden plannen voor ‘een veelbelovende  site de bouwvergunning gekregen).
                                           (najaars) programmering van Cactus’ en
                                           een ‘meerdaags jazzfestival onder de vlag  Voorts kampen de musea met een terugval
                                           van Crossing Cultures’. Bovendien ontvouwde  van bijna 90 procent. De grote schuldige in
                                           Cactus zijn definitief bouwplan voor een nieuwe  deze is de toerist die in normale tijden tekent
                                           concertzaal. Een beetje overmoedig beloofden  voor ruim 80 procent van het lokaal toerisme,
                                           wij zelfs dat corona Iedereen Klassiek niet klein  maar nu afwezig blijft.
                                           zou krijgen. Het liep helemaal anders, (bijna)
                                           alles ging op slot.           Gelukkig is er in deze barre tijden de
                                                                Openbare Bibliotheek die een jaar beleefde
                                           En toch biedt de huidige lockdown niet alleen  als geen ander. Vandaag draait de bib op
                                           maar kommer en kwel voor de cultuursector.  een slanker regime met veel ontsmetten en
                                           Zo blijkt er, nogal onverwacht, heel wat ruimte  veel ontleningen: vorig jaar telde de Biekorf
                                           voor forse beloften en extra-middelen. Huidig  344.148, de filialen 330.329 ontleningen.
                                           minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA)  De leescommunity Brugge Leest telt 250
                                           toverde zelfs 167 miljoen euro uit de schrijnend  stadslezers. Bemoedigende cijfers.
                                           lege staatskas voor wat heet ‘eenmalige
                                           impulsen’, een investering die we met zachte  De huidige gang van zaken zet de mensen
                                           overdrijving historisch mogen noemen.  niet alleen aan het lezen, maar ook aan
                                           Honderd miljoen uit dat pakket wordt bestemd  het schrijven. Het publiceren gebeurt vaak
                                           voor culturele infrastructuur. Goede keus? in wat heet eigen beheer. Een greep uit de
                                                                lokale aanvoer? Een opvallend debuut van
                                           Er is ook goed nieuws voor Brugge en zijn vele  kunstschilder Robert Devriendt (‘Maximes
                                           musea. Ook zij passeren langs de kassa en  Obsessie’), Marieke De Maré met het
                                           krijgen 27,25 miljoen euro extra. Deze investering  veelgeprezen ‘Bult’, Pascal Cornet met ‘De
                                        Sluitertijd © Ellen De Meulemeester op de site Garenmarkt worden binnenkort  Rik Torfs), Katrien Vervaele met haar ‘Vergeten
                                                                Elfde Teen’, (schepen) Pieter Marechal met
                                           komt net op tijd. De plannen en de realisatie
                                                                een politiek essay ‘Over Morgen’ (samen met
                                           van de nieuwe tentoonstellingshal (BRUSK)
                                           opgestart. Intussen groeit er lokaal enige
                                                                verhalen van de zee’, Pierre Darge met zijn
                                                                ‘Maskers & Monsters’. (LUC FOSSAERT)
                                           commotie rond dit bouwdossier. Een aantal
                                           critici van onder meer BRUSK halen nu (rijkelijk
                                                                        eXit
                                                                   april 2021        nr. 316 1                                                                                19/03/2021  08:23
  391932_Exit316.indb  1
  391932_Exit316.indb  1                                                                   19/03/2021  08:23
   1   2   3   4   5   6