Page 1 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 1

EXit thuis
                                                                           bezorgd?
                                                                         Schrijf 15 euro over op
                                                                          rekeningnummer
                                                                         BE31 738-0012352-55
                                                                        (referentie ‘Abonnement
                                                                         EXit’) met vermelding
                                                                          van naam en adres
                                                                         en ontvang een jaar
                                                                         lang het maandelijkse
                                                                          cultuurblad in uw
                                                                             brievenbus!
            maandelijks cultuurblad - nr 311 - november ‘20                                       P 4083356      Dichteres Tania      Virtuele expo en boek   Najaars-          Geert Vandenbon      Jazz Brugge palmt     Fotografe Nele Van
      Verhelst stelt eerste   met Brugge-beelden    programma van       grossiert in       van 13 tot en met     Canneyt brengt
      poëziebundel ‘Twee    van fotograaf Andy    Cactus oogt        wielerweetjes voor    15 november de       Brugge in coronatijd
      Helften’ voor       McSweeney         veelbelovend        Koerskalender 2021    stad in          in the picture

      p. 4           p. 4           p. 5            p. 6           p. 7            p. 8


       exitbrugge // www.exitbrugge.be // EXit onder 12 is terug te vinden op blz. 16-17
                                            HARTZEER                duur ook niet meer. Maar nu is het menens: Brugge
      Auteur Pascal Cornet
      graaft zich autobio                             De tijd dat concert- en andere zalen geregeld  krijgt een nieuw muziekcentrum. Over anderhalf
                                            volliepen, ligt helaas al een tijdje achter ons.  jaar gaan de gitaren er los.
      p 3
                                            Nochtans werken de cultuurhuizen dezer dagen
                                            aan een veilig en interessant aanbod, maar het
                                            trouwe publiek aarzelt, het hartzeer blijft. Ze  AMOK
                                            hebben ongelijk, maar er is licht in de (vaccin) Treurnis alom in de cultuursector, denkt u, maar
                                            tunnel. Het Concertgebouw bijvoorbeeld, dat voor  fout: er is nog leven na de dood. Wie organiseert,
                                            gigantische uitdagingen staat, bouwt nu progres- moet rekening houden met talloos veel regeltjes,
                                            sief aan meer aanbod en publiek. Moesten de vijf  maar het werkt. Het voorbije stadsfestival AMOK
                                            concertavonden met Beethovens strijkkwartetten  (van kunstencentrum KAAP) heeft dat netjes
                                            nog spelen voor een beperkt (maar o zo dankbaar  geïllustreerd. Gespreid over tien dagen zakten
                                            en enthousiast) publiek, voor de Goldbergvariaties  3.150 bezoekers af naar 35 activiteiten. Dat doet
                                            van Anne Teresa de Keersmaeker telde men al een  smaken naar meer. De volgende Kaapcreatie,
                                            viervoud. Als dat ritme aangehouden wordt, kan  De Fabelachtige Stad, krijgt op 28 februari 2021
                                            het winterseizoen alsnog veel moois opleveren.  een vervolg als muzikale performance in het
                                            Een publiek dat z’n angsten voor eventjes parkeert,  Concertgebouw. Voor de volgende AMOK is het
                                            is bijzonder welkom, al wordt het wellicht toch  wachten op oktober 2021.
                                            lente 2021 vooraleer het terug business as usual
                                            wordt. Of dromen we nu luidop? December Dance
                                            wordt straks de grote test. Het wordt in elk geval  DE KUNST VAN HET LEZEN
                                            anders.                De Brugse bib Biekorf is een prestigieuze
                                                               Erfgoedbibliotheek. Ze bewaart topcollecties
                                                               waaronder de middeleeuwse manuscripten uit de
                                            DE ZAAL                abdijen van Ten Duinen en Ter Doest. Deze indruk-
                                            De Processie van Echternach was klein bier in  wekkende boeken zijn eeuwen oud en vaak met
                                            vergelijking met het dossier-concertzaal van  prachtige miniaturen versierd. Wie las ooit deze
                                            Muziekcentrum Cactus, maar noteer: de eer- boeken? Het project ARMA (The Art of Reading in
                                            ste spadesteek gaat in november vakkundig  the Middle Ages) onderzoekt de Europese leescul-
                                            de grond in. De vroegste plannen werden ooit  tuur in de middeleeuwen. En de Brugse biblio-
                                            uitgetekend voor de site-Magdalenazaal (oud-Cer- theek is een van de projectpartners. (LF)
                                            clestadion), maar een buurtcomité hield de boot af
                                            en dat zorgde voor veel tijdverlies. De keuze voor
                                            een nieuwe site (Bargeweg, achter Station) bleek
                                            evenmin een makkie. De plannen werden voort-
                              Pascal Cornet ©Ellen De Meulemeester
                                            durend gewijzigd en de architect wist het op de
                                                                    november ‘20 -   nr. 311 - 1                                                                                15/10/2020  09:12
  391837_12-22 Cupa's 311.indb  1                                                               15/10/2020  09:12
  391837_12-22 Cupa's 311.indb  1
   1   2   3   4   5   6