Page 1 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 1

eXit                                                               EXit thuis bezorgd?
                                                               Schrijf 15 euro over
                                                               op rekeningnummer
                                                               BE31 738-0012352-55
                                                               (referentie
                                                               ‘Abonnement EXit’)
                                                               met vermelding van
                                                               naam en adres en
                                                               ontvang een jaar
                                                               lang het maandelijkse
                                                               cultuurblad in uw
                                                               brievenbus!


       nr. 317

       mei 2021              facebook: exitbrugge       maandelijks cultuurblad   www.exitbrugge.be
        Symfonieorkest      Fotografe Femke den    Kunstencentrum      Red Rock Rally gaat    Eric Van Hove schrijft  Brugotta Festival zet
        Vlaanderen hoop-     Hollander zoekt de    KAAP neemt Musea     dit jaar voor een     een droom van een     lokaal talent in de
        vol over toekomst     blauwe uren op      Brugge over        livestream-festival    boek           schijnwerpers
        → P. 2          → P. 4          → P. 5          → P. 6          → P. 7          → P. 8                                              MUSEA BRUGGE HERSCHIKT          kunst op een gevarieerd podium. Enkele van
       Triennale Brugge 2021,                            Het stadsbestuur heeft de lockdownperiode  de toenmalige installaties kregen zelfs nieuw
       TraumA, bladzijde 3                              onder meer benut om een grondige     leven toegemeten op andere locaties.
                                              reorganisatie in de musea door te voeren
                                              met nieuwe mensen op nieuwe plaatsen.  Met een bescheiden budget en een
                                              Zo wordt Elviera Velghe Directeur Publiek en  bescheiden team is Brugge Plus er alweer in
                                              Tentoonstellingen. Velghe werkte ooit negen  geslaagd om een smaakmaker neer te zetten.
                                              jaar in het Groeningemuseum om in 2010  Het team hoopt om deze keer het publiek te
                                              directeur te worden van het Fotomuseum  kunnen verleiden tot een gespreid bezoek.
                                              in Antwerpen. Terug in eigen stad leidt ze  Corona heeft de organisatie al bij al weinig
                                              nu de dans, maar de operationele leiding  parten gespeeld, onder meer wegens de vele
                                              komt in handen van een directieteam van  buitenactiviteiten. Wel aanwezig is deze keer
                                              vijf mensen. Voormalig algemeen directeur  de geest van Bruges-la-Morte en Georges
                                              Till-Holger Borchert is vrijgesteld van zijn  Rodenbach, de auteur van een melig verhaal
                                              taken als directeur en krijgt de (nieuwe)  dat Brugge wel (wereld)beroemd maakte.
                                              functie van wetenschappelijk directeur
                                              toebedeeld. De Standaard zag hier een slinks  KAAKSLAG OF PROFESSIONALISERING?
                                              manoeuvre in, maar schepen van Cultuur Nico  Voor de Brugse gidsenverenigingen breekt een
                                              Blontrock benadrukt: ‘Er wordt hier niemand  nieuwe tijd aan. Het naar hartenlust gidsen in
                                              gedegradeerd of gepromoveerd’.      de Brugse musea staat voorlopig on hold. Wat
                                                                   is het probleem? Vandaag telt Brugge 450
                                              Een andere Brugse figuur die sinds 2020  gidsen, de vele free guides niet meegerekend.
                                              eveneens aan de slag is als directeur is  Van het goede veel te veel werd gedacht
                                              Dominique Savelkoul. Zij staat aan het  en daarom besliste het stadsbestuur tot het
                                              hoofd van Mu.Zee (Oostende) en het    oprichten van een gidsenpool die 50 mensen
                                              Permekemuseum (Jabbeke). En in één ruk door  telt. ‘De bedoeling is meer kwaliteit, want de
                                              kunnen we ook Manfred Sellink aan dit lijstje  musea krijgen steeds meer gepersonaliseerde
                                              toevoegen, want recent benoemd tot Directeur  vragen’, zegt schepen Nico Blontrock. Dat
                                              Museum voor Schone Kunsten Gent.     is dan geen dag te vroeg, want de huidige
                                                                   gidsenwerking moest dringend bijgewerkt
                                           Triennale © Ellen De Meulemeester en op de Reien, want binnen enkele weken is
                                              TRIËNNALE UIT HETZELFDE VAATJE
                                                                   worden, klinkt het. Daarmee spiegelt Brugge
                                              Het gonst van activiteiten in de binnenstad
                                                                   zich aan de grote musea. (LUC FOSSAERT)
                                              Triënnale Brugge terug prominent aanwezig.
                                              De twee vorige edities, in 2015 en in 2018, waren
                                              voltreffers en zetten Brugge en hedendaagse
                                                                           eXit
                                                                      mei 2021        nr. 317 1
                                                                                   16/04/2021  09:16
     392311_Exit317.indb  1
     392311_Exit317.indb  1                                                                   16/04/2021  09:16
   1   2   3   4   5   6