Page 1 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 1

EXit thuis
                                                                           bezorgd?
                                                                         Schrijf 15 euro over op
                                                                          rekeningnummer
                                                                         BE31 738-0012352-55
                                                                        (referentie ‘Abonnement
                                                                         EXit’) met vermelding
                                                                          van naam en adres
                                                                         en ontvang een jaar
                                                                         lang het maandelijkse
                                                                          cultuurblad in uw
                                                                             brievenbus!
            maandelijks cultuurblad - nr 299 - november ‘19                                         P 4083356      AMOK: tien dagen     Historicus Jan      Luka Bloom viert 30    Cactus Muziekcentrum   Galerie Indigo       KRIKRAK weeft een
                                        ste
      hedendaagse en      Dumolyn heeft een     verjaardag van       serveert een stevige   (Damme) zet groots     speels parcours in
      avontuurlijke       nieuwe kijk op      ‘Riverside’ in       concertreeks in het    festival op rond het    de binnenstad op
      muziek in Brugge     middeleeuws Brugge    Concertgebouw       najaar          natuurlijke ‘blauw’    2 en 3 november

      p. 2           p. 3           p. 4            p. 5           p. 6            p. 6


       exitbrugge // www.exitbrugge.be // EXit onder 12 is terug te vinden op blz. 18-19
                                          AMOK IN ’T STAD             STEEN DES AANSTOOTS
                                          Kunstencentrum KAAP wil Brugge van 8 tot 17 november  Het was een evidentie: het nieuwe
                                          onderdompelen in een nieuwsoortig stadsfestival  Gruuthusepaviljoen wordt fel gecontesteerd door
                                          (AMOK), met avontuurlijke muziek als rode draad. Ze  het Beschermcomité Gruuthuse, en dat is haar
                                          doen dat in samenwerking met De (Stads)Republiek  goed recht. Ze maakte haar bezwaren over aan de
                                          en enkele lokale spelers. De verwachtingen zijn hoog  Werelderfgoed-organisatie die prompt uitleg vroeg aan
                                          gespannen, de muziekkeuze niet evident, maar jazz blijft  de Stad. Het Beschermcomité vreest nu de intrekking
                                          een richtsnoer. Toch spreek curator Pieter Koten niet van  van de erkenning als werelderfgoed. Paniekvoetbal
                                          een traditioneel muziekfestival, want naast het muzie- zoals in 2010 toen Brugge een vermanend vinger-
                                          kaanbod zijn er lezingen, workshops en gesprekken  tje incasseerde?
                                          gepland. Bovendien zijn de artiesten niet voor één gat
                                          te vangen. Sloop de grenzen tussen muziek en beeld  Voor enige duidelijkheid ter zake: Gruuthuse ontstond
                                          is de achterliggende boodschap. Benieuwd hoe dat in
                                                              rond 1425, maar werd reeds in de 16 eeuw grondig
                                                                           de
                                          de praktijk, het literaire festival Brutaal indachtig, zal
                                                              verbouwd, zowel binnen als buiten, waardoor slechts
                                          uitpakken. Elk begin is moeilijk, maar KAAP hoopt dat
                                                              enkele originele elementen bewaard bleven. Op het
                                          met deze eerste editie een zaadje is geplant.
                                                              eind van de 18 eeuw werden enkele nieuwe gebou-
                                                                    de
                                                              wen toegevoegd en andere gesloopt. Op het einde
                                          EEN NIEUWE KIJK OP MIDDELEEUWS
                                                              van de 19de eeuw was dit monumentale stadspaleis in
                                          BRUGGE
                                                              dermate slechte staat dat stadsarchitect Delacenserie
                                          De Brugse historicus (en woelwater) Jan Dumolyn
                                                              opdracht kreeg om het geheel grondig te restaure-
                                          heeft zijn beurt niet gemist met de prestigieuze uitgave
                                                              ren, hetgeen duurde van 1883 tot 1895 en de site een
                                          Brugge, een middeleeuwse metropool 850-1550. Een
                                                              neogotische karakter gaf. Nog later, in 1950, werd het
                                          team van 24 (!) auteurs stond hem bij, maar het huzaren-
                                                              binnenplein aangelegd en werd de westzijde (kant
                                          werk staat op naam van het duo Dumolyn-Brown. De
                                                              OLV-kerk) opengemaakt. Daar staat nu sinds kort een
                                          auteur beloofde een nieuwe kijk en heeft de verwachtin-
                                          gen ingelost. Het boek, 450 bladzijden, biedt een  hedendaags paviljoen, voor sommigen een steen des
                                          samenvatting van wat specialisten ter zake de voorbije  aanstoots.
                                          dertig jaar hebben gepubliceerd in de vakliteratuur.
                                          Enkele aandachtspunten lichten op. Dumolyn noemt  Historicus en hoogleraar Jan Dumolyn heeft daar (op
                                          ’t Zand een centrum van politieke vergadercultuur  pagina 3 in deze EXit) een afwijkende mening over. Hij
                                          en hoopt dat het in ere wordt hersteld  zegt: ‘Waarom moet het altijd over Gruuthuse gaan?
                                          ‘als één van de plaatsen van middeleeuwse democratie’.  Brugge telt groot aantal stadspaleizen. De Adornes-
                                          Hij rehabiliteert ook Pieter de Coninck  site bijvoorbeeld is veel interessanter. Gruuthuse is een
                                          (‘Breydel is niet interessant’) als ‘één van de belangrijkste  19de-eeuws bouwsel van architect Delacenserie. En nu
                                          volksleiders uit de middeleeuwen’. En ja, waarom straks  gaan ze nog protesteren omdat er een paviljoen voor
                                          geen Pieter de Coninckstadion?      staat. Allez, kom…’ ( LUC FOSSAERT)
                                                                    november ‘19 -  nr. 299 - 1
   1   2   3   4   5   6