Page 1 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 1

eXit                                                               EXit thuis bezorgd?
                                                               Schrijf 15 euro over
                                                                              PB-PP | B-1534
                                                               op rekeningnummer
                                                               BE31 738-0012352-55
                                                               (referentie ‘Abonnement
                                                               EXit’) met vermelding
                                                               van naam en adres
                                                               en ontvang een jaar
                                                               lang het maandelijkse
                                                               cultuurblad in uw
                                                               brievenbus!
       nr. 319

       juli 2021              facebook: exitbrugge       maandelijks cultuurblad   www.exit.be
        Cirque Plus: zes dagen  Enthousiast team van   Zeebrugge Beach 2021   Nieuwe Cactuszaal     MOOOV kleurt de Brugse  50.000 objecten
        openluchtplezier in    Concertgebouw stelt    serveert een hoge     stoomt zich klaar     museumzomer met      krijgen plaats in
        Grootseminarie      nieuwe brochure voor   dosis vitamine ‘sea’   tegen mei 2021      diverse activiteiten   nieuwe Erfgoedfabriek
        → P. 2          → P. 3          → P. 4          → P. 5          → P. 6          → P. 8                                              TERUG NAAR PRE-CORONA?          stevige brochure voor te leggen. Het seizoen
                                              ‘Laat u verrassen door 20-21’ afficheerde  start op 12 september 2021 met de inhuldiging
     ‘Danse macabre’ van                                het Concertgebouw in vrolijker tijden. Zo  van het Sam Louwyckplein en eindigt op 10 juni

                                              geschiedde, maar dat beviel slecht. Sommige  2022 met de merkwaardige samenwerking
     Hans Op de Beeck
                                              cultuurspelers konden in het voorbije  tussen Brussels Philharmonic en Kommil Foo.
     → P. 7                                      anderhalf jaar weliswaar de schade beperken,  In afwachting van het echte werk organiseert
                                              maar pakweg 200 bezette zitjes in een  de Stadschouwburg een geslaagde
                                              concertzaal met 1.200 stoelen vermorzelde  fototentoonstelling op de muren van de
                                              elke concertbeleving. Minister Jan Jambon  site-Dupont. In de zomermaanden wordt het
                                              (N-VA) probeerde nog mee de meubels te  publiek uitgenodigd tijdens ‘De Schouwburg
                                              redden door geld te stoppen in het tijdelijke  vertelt’, een verkennend bezoek aan de kelders
                                              cultuurkanaal Podium 19, maar ook hiermee  vol toneelrekwisieten en andere onbekende
                                              viel weinig eer te rapen. Eerlijk, het belang ervan  ruimtes. Puik werk van technicus Dominique
                                              ging een beetje aan ons voorbij.     Berten. Aanbevolen met of zonder kroost.
                                              Het Concertgebouw slaagde er toch in om  De Brugse zomer staat natuurlijk ook in het
                                              vanaf begin dit jaar zijn mensen terug aan de  teken van de Triënnale. Nooit eenvoudig
                                              slag te helpen. Het resultaat: nul ontslagen,  zo’n realisatie, en ook nu weer waren er de
                                              balans break even, maar een scenario niet voor  moeilijke momenten. Zo geraakt het paviljoen
                                              herhaling vatbaar.            op de Gouden-Handrei maar moeizaam
                                              Met de nieuwe seizoensbrochure lijkt het dan  klaar en was het lang wachten (corona!) op
                                              weer business as usual. Vanaf 1 september kan  de bevreemdende installatie van Hans Op de
                                              dat terug met 600 bezoekers, met perspectief  Beeck op het Sint-Maartenplein. Maar Triënnale
                                              voor meer of volledig. De hamvraag: keren  doet was het altijd doet: mensen lokken voor
                                              de cijfers en inkomsten uit de pre-coronatijd  een wandeling langsheen de installaties.
                                              terug? ‘Om dat te bereiken zal er keihard  Rest ons nog Cactus, Brugge Plus en
                                              moeten gewerkt worden’, waarschuwt artistiek  Zeebrugge. Cactus leefde anderhalve jaar van
                                              directeur Jeroen Vanacker in een EXit-interview  ‘geannuleerd’ tot ‘uitgesteld’, maar herpakt
                                              op bladzijde 3.             zich nu snel met onder meer festival Moods!
                                                                   en de bouwplannen van een concertzaal op
                                           Danse Macabre van Hans Op de Beeck beste van. Directeur Filip Strobbe moe(s)t  houdt stand met Cirque Plus, Uitwijken en  1
                                                                   het Kanaaleiland. Brugge Plus moest weinig
                                              Een andere geplaagde speler was het
                                              Cultuurcentrum, maar ook zij maakten er het
                                                                   inleveren, tenzij Kookeet en Lichtfeest, maar
                                                                   andere feesten. En Zeebrugge biedt een meer
                                              lange tijd zijn bureau inruilen voor het leiden
                                              van het vaccinatiecentrum in Sint-Michiels
                                                                   dan goedgevulde evenementenkalender aan.
                                                                   Zomer 2021, we’re back! (LUC FOSSAERT)
                                              en deed dat op alom geprezen wijze. Toch
                                              slaagde ook het Cultuurcentrum erin om een
                                                                           eXit
                                                                       juli 2021        nr. 319

                                                                                   18/06/2021  09:44
     413701_Exit319.indb  1                              P 4083356 | v.u. EXit vzw, Korendragersstraat 24, 8000 Brugge      18/06/2021  09:44
     413701_Exit319.indb  1
   1   2   3   4   5   6