Page 1 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 1

EXit thuis
                                                                           bezorgd?
                                                                         Schrijf 15 euro over op
                                                                          rekeningnummer
                                                                         BE31 738-0012352-55
                                                                        (referentie ‘Abonnement
                                                                         EXit’) met vermelding
                                                                          van naam en adres
                                                                         en ontvang een jaar
                                                                         lang het maandelijkse
                                                                          cultuurblad in uw
                                                                             brievenbus!
            maandelijks cultuurblad - nr 300 - december ‘19                                       P 4083356      Nieuw festival      Needcompany bouwt     Bass & Strings in de    Marec verzamelt de    Printfestival       Stadsfestival
      Wintergloed baadt     open huis tijdens     bres voor lokale      beste tekeningen van   Hyperdruk#2 op       fotografie ‘Brugge
      nog tot en met 5     December Dance van    muziekscene met      de afgelopen decennia   zaterdag 30 november    Foto’ toont werk op
                                          HERINNERT U ZICH 1995 NOG? 300
      januari in het licht   5 tot 15 december     concerten in De Kelk    in nieuw boek       in Het Entrepot      dertien locaties
      p. 2           p. 3           p. 4            p. 5           p. 6            p. 9


       exitbrugge // www.exitbrugge.be // EXit onder 12 is terug te vinden op blz. 18-19


                                          Wij wel. Brugge die Scone beleefde toen de resten van  binnengehaald, deelname aan het EK-voetbal en
                                          een lange winterslaap, maar achter de schermen werd  tot verrassing van velen: Brugge werd Culturele
                                          getimmerd aan nieuwe ideeën voor een levendiger  Hoofdstad in 2002. Ook andere dromen werden
                                          stad. Drie jaar eerder immers, in 1992, had toenmalig  werkelijkheid: de bouw van een concertgebouw (op tijd
                                          Nieuwsbladjournalist Eric Van Hove duchtig aan de  klaar), de Magdalenazaal, de In&Uit en Het Entrepot.
                                          boom geschud met een vinnig pamflet. ‘Brugge, word  Een mooi palmares dat zorgde voor een herverkiezing
                                          wakker’ riep op tot actie op velerlei terreinen, vooral op  van de beleidsploeg.
                                          dat van cultuur. Cultuur stond met stip aangeduid, want
                                          Brugge hinkte op dat vlak flink achterop in vergelijking  De Brugse cultuursector (Stadsschouwburg, HetNet,
                                          met Gent en soortgelijke. Het luidste pleidooi betrof de  De Werf, Cactus…) kon niet achter blijven en klopte
                                          bouw van een concertzaal voor minstens 1.200 mensen,  aan bij het bestuur voor financiële ondersteuning bij de
                                          het begin van een pittige discussie. Niet iedereen in de  uitgave van een cultuurkalender onder de noemer EXit.
                                          (lokale) cultuursector liep warm voor het idee. Vooral de  De Stad kwam over de brug, een inspanning die tot op
                                          onderlinge concurrentie werd gevreesd en enkele ego’s  vandaag wordt aangehouden. Het eerste nummer was
                                          gingen dwarsliggen.           een dunnetje (drie redactionele artikels, vooral dans
                                                              kwam aan bod), maar daar kwam snel verandering in.
                                          De politiek bracht redding. In 1995 trad een nieuw  Een jaar later stond een stevig blad in de steigers, maar
                                          stadsbestuur aan met Patrick Moenaert als eerste  stak ook onenigheid de kop op. De culturele partners
                                          burger van de stad. Hij pikte meteen enkele ideeën  stapten uit het keurslijf en een redactieteam nam de
                                          op uit het Word wakker-pamflet en verraste vriend en  honneurs waar. Het mocht niet volstaan. Eventjes
                                          tegenstander met de Brugse kandidatuurstelling voor  dreigde zelfs een scheuring in de gelederen toen het
                                          Culturele Hoofdstad 2002. Vooral in intellectuele kring  stadsbestuur de piste-Music Hall opperde voor de
                                          werd een beetje lacherig gedaan over dit project, velen  uitbating van het Concertgebouw. Uiteindelijk toverde
                                          hechten weinig geloof aan de slaagkansen. Ze hadden  Patrick Moenaert Hugo De Greef als intendant uit zijn
                                          ongelijk.                hoed en een uitbating door een stedelijke vzw.


                                          In de brede opinie was Brugge nog steeds een omheind  Vandaag is dit verhaal geschiedenis geworden.
                                          Bokrijk, een kijkstad met mooie plaatjes. Moenaert  EXit heeft er als redactionele bazuin eveneens 25 jaar
                                          slaagde er in korte tijd in om de basis te leggen voor  op de teller. Het evolueerde in die periode naar een
                                          een Brugge als cultuurstad, spijts de tegenstand in  kleiner formaat, meer redactiepagina’s en een impact
                                          ruime kring, tot in Gent waar Gerard Mortier met  op het cultuurleven in de stad. Vandaag prijkt nummer
                                          soortgelijke plannen rondliep. Er werd een ingrijpend  300 op de cover. Laat dit geen eindpunt zijn.
                                          verkeersplan doorgevoerd, de Ronde van Vlaanderen  (LUC FOSSAERT)
                                                                    december ‘19 -  nr. 300 - 1
  390514_1-9 Redactioneel 300.indd  1                                                             14/11/19  11:44
   1   2   3   4   5   6