Page 2 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 2

Brugse antropoloog oogst succes met boek over gezond worden (of blijven)

     ‘JE LEVENSSTIJL VERANDEREN REDT LEVENS’JE LEVENSSTIJL VERANDEREN REDT LEVENS’
     ‘
     Een paar duizend exemplaren gingen nu al vlot over de toonbank        onderzoekers toonden aan dat ook diabetes type  EXit: Minder gunstig nieuws: de levensver-
     en de aandacht voor deze ‘bijbel van het gezond leven’ houdt niet      2 in vele gevallen omkeerbaar is en waardoor zelfs omkeerbaar is en waardoor zelfs omkeerbaar wachting van de jongere generatie daalt?
     op. In een turf van bijna driehonderd bladzijden overtuigt Reginald     de medicatie geschrapt kan worden. Steeds meer  DESCHEPPER: ‘Na decennialange toename van de
     Deschepper de lezer van het belang van ‘gezond worden’, weliswaar      mensen met diabetes type 2 bewijzen dat het moge- l levensverwachting, wordt nu voor het eerst in de VS evensverwachting, wordt nu voor het eerst in de VS
     zonder het belerende vingertje of extreme ideeën.              lijk is. Het kan dus, maar doe dat wel steeds onder  e een daling verwacht. Hier is dat nog niet het geval, en daling verwacht. Hier is dat nog niet het geval,
                                                               maar de vrees bestaat dat het hier ook zo wordt. aar de vrees bestaat dat het hier ook zo wordt.
                                            medische begeleiding!’         m
                                                               We zien nu immers dat typische oudersdomskwalen e zien nu immers dat typische oudersdomskwalen
     Zijn missie stoelt op zeven pijlers en het geloof in het  levensverwachting. Later trok hij die werkwijze door   W
     L L LifeMe-project (lifestyle as medicine): stuk voor stuk ifeMe-project (lifestyle as medicine): stuk voor stuk ifeMe-project naar patiënten met beginnende prostaatkanker. En  EXit: Vandaag boomen yoga en (iets minder)  z zich al bij jongeren beginnen te manifesteren. Ook ich al bij jongeren beginnen te manifesteren. Ook
     eenvoudige richtlijnen zoals ‘weet wat je eet’ of ‘je  ook hier spectaculaire verbeteringen.  veganisme. Dat hoort zo? v verontrustend: de geestelijke gezondheid gaat erop erontrustend: de geestelijke gezondheid gaat erop
     slaap of je leven’. Het nieuwe inzicht is gegroeid in            DESCHEPPER: ‘Ik begin mijn dag telkens met tien  a achteruit. Vooral jonge vrouwen lijden nu vaak aan chteruit. Vooral jonge vrouwen lijden nu vaak aan
     kringen van de Brusselse Universiteit, maar overstijgt  EXit: Non believers halen de schouders op en  minuten yoga en meditatie. Het is een probate  a angststoornissen en depressie. Het gebruik van antingststoornissen en depressie. Het gebruik van anti-
                                                               depressiva ligt hier al hoog en blijft nog stijgen. Voor epressiva ligt hier al hoog en blijft nog stijgen. Voor
     al lang de landsgrenzen.       verwijzen naar onze voorbestemming en het spel  methode tegen de stress van alledag. Wat is nu aan- d
                                                               mannen is, tot 75 jaar, zelfmoord nog steeds nummer annen is, tot 75 jaar, zelfmoord nog steeds nummer
                        van de onwrikbare genen. Doemdenkers? getoond? Wie stress ervaart, krijgt kortere telome- m
     Reginald Deschepper heeft gedurende de laatste  REGINALD DESCHEPPER: ‘Fout. Onze genen  ren, kapjes aan het uiteinde van onze chromosomen.  1. Alarmerend.’
     twintig jaar twee jobs gecombineerd: als ambtenaar  zijn niet langer ons lot! Men heeft ontdekt dat we  Door meditatie en yoga en wandelen kun je die
     van Stad Brugge tewerkgesteld in de gevangenis en  de expressie van een deel van onze genen kunnen  telomeren weer verlengen. Je cellen worden er als  EXit: Tot slot, hoe gemotiveerd moet je zijn bij
     als medisch antropoloog verbonden aan de faculteit  veranderen. Bij wijze van boutade: je zet de knop  het ware weer jonger door.’ deze LifeMe-aanpak?
     geneeskunde in Brussel. Hij doctoreerde op een hel- aan of uit. Dat is fantastisch nieuws, we hebben        DESCHEPPER: ‘Vandaag worden we voortdurend ‘Vandaag worden we voortdurend
     der thema, het gebruik van antibiotica in Vlaanderen             EXit: Ik las dat een Brugs gemeenteraadslid pleit  v verleid of zelfs gedwongen tot een levenswijze die erleid of zelfs gedwongen tot een levenswijze die
     (veel!) en in Nederland (veel zuiniger). De resultaten            voor het invoeren van een ‘blue zone’. Dat is…? s sterk afwijkt van onze natuurlijke gewoontes. Daarom terk afwijkt van onze natuurlijke gewoontes. Daarom
     zetten hem aan het denken en zo belandde hij bij de             DESCHEPPER: ‘De zes blauwe zones waarover  v vinden de meesten de LifeMe-aanpak helemaal niet inden de meesten de LifeMe-aanpak helemaal niet
     Amerikaanse (zeer ernstig genomen) arts Dean Ornish.             sprake zijn zes gebieden in de wereld waar uitzon- z zo’n opoffering en ervaren velen al snel de positieve o’n opoffering en ervaren velen al snel de positieve
                                            derlijk veel mensen honderd jaar worden. Sardinië  e effecten ervan. Wie jarenlang de verkeerde levensffecten ervan. Wie jarenlang de verkeerde levens-
     Ornish behandelde patiënten met levensbedrei-                is daar een goed voorbeeld van. Experimenten in  s stijlkeuzes heeft gemaakt, zal zich allicht wat steviger tijlkeuzes heeft gemaakt, zal zich allicht wat steviger
     gende verkalking van de hartaderen met een                  Amerika om zulke blauwe zones in een probleemge- moeten inspannen, maar de beloning komt.’ (LF)
     forse ingreep in hun levensstijl. Door een combinatie            bied (veel fast food, weinig beweging…) in te voeren,
     van gezonder eten, meer bewegen, sociale steun  Reginald Deschepper ©Ellen De Meulemeester gaven meteen resultaat. Je ziet dat dat soort initiatie- ‘Je levensstijl als medicijn’, Reginald Deschepper,
                                                               Lannoo, 22,99 euro.
     zoeken en ‘ontstressen’ konden de meesten een  onze gezondheid meer in handen dan we dachten.  ven ook bij ons schoorvoetend genomen wordt.’
     chirurgische ingreep vermijden. Dat leidde tot  Ornish stelde vast dat 500 genen veranderden van
     verrassing van velen tot een veel rooskleuriger  expressie door de levensstijlbehandeling. Andere


     \ Vertellingen in de Langestraat     Op vrijdag 20 maart, wanneer dag en nacht globaal even lang duren, worden er wereldwijd verhalen verteld. Ook in Brugge, meer bepaald
     de Langestraat, laat zijn vertellers, schrijvers en dichters aan het woord. Vanaf 19.30 uur kun je er terecht in de Postbar (82), Den Elder (84),
     Brocante Café (57), De Bierboom (73) en The Cherry Picker (74).


     EXit: Brugge heeft sinds kort een eigen vertelcollectief?          kanten onder druk komt te staan. In dat opzicht vind ik het belangrijk om aan te tonen dat cultuur en lokale
     FRANK SLABBYNCK: ‘Aansluitend op een boeiende initiatie onder leiding van vertelcoach Karin Bral eind  economie ook zonder subsidies kunnen samengaan.’
     2018 bij Vormingplus, vonden een aantal vertellers in spe elkaar en het Brugse vertelcollec-
     tief de Op-Lichters was een feit. Na enkele geslaagde optredens op onder meer Erfgoeddag  EXit: Het thema voor wereldverteldag is dit jaar: reizen.
     en de Lichtfeesten willen we nu de ‘wereldverteldag’ in Brugge op de kaart zetten. Samen  FRANK: ‘Alles kan en mag, maar we houden ons aan het thema, al kun je reizen natuurlijk
     met de schrijfclub De Seriewoordenaars en het Poëzieatelier willen we de verhalen tot bij de  op talloze manieren interpreteren. Het publiek zal die avond ook ‘rondreizen’. Men kan wil-
     mensen brengen, maar daar heb je uiteraard ook een locatie voor nodig.’          lekeurig inpikken in een van de zaken, luisteren naar de vertellers, en zo een eigen parcours
                                                  doorlopen.’
     EXit: Het zijn er vijf geworden. Miguel, de Postbar heeft de avond mee
     georganiseerd?                                      EXit: Is het nog mogelijk om een publiek warm te krijgen voor een vertelavond?
     MIGUEL WENSCH: ‘Dat ontstond vrij natuurlijk. Het concept van de bar is dan ook post-   MIGUEL: ‘Absoluut, je merkt dat mensen op iets dergelijks wachten, dat gevoel van ‘Absoluut, je merkt dat mensen op iets dergelijks wachten, dat gevoel van
     kaarten schrijven, of algemener, opnieuw schrijven naar elkaar. Dat publiek willen we hier  samenhorigheid.’
     ook samen krijgen, dus hebben we naar aanleiding van gedichtendag een poëzieavond
     gehouden, die overigens meteen volzet was. Daaruit groeide het idee om iets te organiseren  FRANK: ‘Helemaal mee eens. Meer en meer mensen willen even weg van hun scherm en rond ‘Helemaal mee eens. Meer en meer mensen willen even weg van hun scherm en rond
     rond wereldverteldag en zo heb ik ook Frank en de andere schrijvers en dichters ontmoet. Toen Frank met  h
                                            het oeroude kampvuur plaatsnemen om naar straffe verhalen te luisteren. Trouwens, het zou voor ons net probleet oeroude kampvuur plaatsnemen om naar straffe verhalen te luisteren. Trouwens, het zou voor ons net proble-
                                            matischer zijn als er te veel mensen komen en we geen plaats genoeg hebben om ze allemaal te ontvangen.’atischer zijn als er te veel mensen komen en we geen plaats genoeg hebben om ze allemaal te ontvangen.’
     hetzelfde idee bleek rond te lopen, groeide het plan om er een klein evenement van te maken. Ik heb enkele  m
     buren aangesproken en die waren meteen enthousiast om hun deuren voor ons te openen na sluitingstijd.’
                                            MIGUEL: ‘Dan trekken wij gewoon naar buiten. Bij deze misschien een oproep naar de korpschef van Brugge ‘Dan trekken wij gewoon naar buiten. Bij deze misschien een oproep naar de korpschef van Brugge
     FRANK: ‘Die diversiteit aan handelszaken ligt ook volledig buiten onze comfortzone en is net daarom, zowel  om de Langestraat af te zetten indien nodig.’ (LDD)
     voor ons als voor het publiek, confronterend leuk. Bovendien leven we in een periode waarin cultuur langs alle
                                            Het vertelparcours vindt doorlopend plaats in de Langestraat op vrijdag 20 maart vanaf 19.30 uur. Deelname is et vertelparcours vindt doorlopend plaats in de Langestraat op vrijdag 20 maart vanaf 19.30 uur. Deelname is
                                            H
                                            gratis.
     EXit is een uitgave van EXit vzw Redactie: Antoine De Clerck, Sigrid Devisch,  Grafisch ontwerp: Bblau Info advertenties:  Info agenda:
     Hoofdredacteur / v.u. Luc Fossaert,  Rudi Vanmarcke, Lieselot De Deurwaerder,  Logo: Kaat Flamey (KA.AD) Wenst u te adverteren in EXit?  Griet De Prest, tel. 050/44.20.04,
     Korendragersstraat 24, 8000 Brugge,  Foto’s: Ellen De Meulemeester Opmaak & Druk: Vandenbroele.be Stuur een mail naar exitbrugge@gmail.com of  e-mail: griet.deprest@bruggeplus.be
     tel. 050/33.02.46, e-mail: luc.fossaert@gmail.com      Inlichtingen: Antoine De Clerck  neem contact op op het nummer 0495/37.35.28. De uitgever is niet verantwoordelijk voor
                                    (exitbrugge@gmail.com, 0495/37.35.28)             eventuele drukfouten en de inhoud van de
                                                                   advertenties.


     2 -   nr. 303 - maart ‘20
         nr. 303 - maart ‘20
   1   2   3   4   5   6   7