Page 2 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 2

KOOKEET VERKENT NIEUWE PADEN

     Terwijl u misschien nog aanschuift op zaterdag 28, zondag 29 en       GRIET DE PREST (BRUGGE PLUS): ‘Twee jaar lang  Hecke, in De Karmeliet. Zo kon hij er op maandag
     maandag 30 september voor de laatste editie van Kookeet in zijn       vond Kookeet plaats op de Markt. Het initiatief voor  opnieuw staan, met een volledig nieuw gerecht. De
     huidige vorm, buigt organisator Brugge Plus zich over een Kookeet-      een foodfestival kwam van toenmalig schepen van  derde verhuis in 2015 ging naar het Stationsplein.
     nieuwe-stijl. Wat geweest is - acht succesvolle edities van een       lokale economie Hilde Decleer. Geert Van Hecke  Kookeet is intussen tot ver buiten Brugge bekend.
     culinaire driedaagse - wordt volgend jaar een nieuw verhaal op       (toen van de Karmeliet en nu van Zet Joe*) nam het  Het publiek vindt vlot de weg en een doelgericht
     een nieuwe locatie. Dit jaar zorgt Dominique Persoone, deelnemer-      peterschap op zich nam, wat een overduidelijke  publiek wordt aangetrokken. De Kookeetformule
     van-het-eerste-uur, alweer voor een kleine stunt met zijn dessert      kwaliteitsgarantie was. Hij was ook de bedenker van  wordt nu vaak gekopieerd in andere steden.’
     ‘Gorilla’s in de mist’: voor elk verkocht dessert gaat één euro naar     de naam Kookeet.’
     het (bekende) Virungapark van piloot Anthony Caere uit Damme.                            EXit: Kookeet staat natuurlijk ook voor topkoks…
     Persoone wil er een chocoladefabriek oprichten.               ‘We wisten niet wat te verwachten op de eerste  GRIET: ‘In 2015 hebben we voor een keer uitge­
                                            editie. Het streefdoel was 25.000 bezoekers over de  pakt met de drie driesterrenchefs van België: Peter
                                            drie dagen. Uiteindelijk zijn we geland op meer dan  Goossens, Gert De Mangeleer en Geert van Hecke.
                                            50.000 bezoekers. Kookeet was meteen een succes.  Het Stationsplein werd omgedoopt tot het Geert
                                            We groeiden naar 80.000 bezoekers en de Markt  van Heckeplein. Intussen komen er jaarlijks tussen
                                            werd al snel te klein.’        de 90.000 en 100.000 bezoekers. Sinds we Kookeet
                                                               op het Stationsplein organiseren konden we al
                                            EXit: Jullie hebben twee keer nieuwe oorden  ruim 380.000 bezoekers bekoren en verkochten we
                                            opgezocht?               ruim 435.000 gerechten. Dat we Kookeet steevast
                                            GRIET: ‘’t Zand was op een gegeven moment de  succesvol kunnen doen, hebben we te danken aan
                                            ideale plek om meer volk te ontvangen en de veilig­ de medewerking, inzet en het enthousiasme van
                                            heid te garanderen. We zijn dan ook afgestapt van  de peter van Kookeet Geert Van Hecke, aan Patrick
                                            aparte tenten en kozen voor vier grote shelters en de  Devos, Dominique Persoone, Filip Claeys en sinds dit
                                            chefs naast elkaar. Dat zorgde voor nog meer sfeer  jaar ook Peter Laloo die samen deel uitmaken van de
                                            en ambiance onder de chefs. We groeiden intussen  werkgroep Kookeet. Daarmee is Kookeet een van de
                                            naar de 90.000 bezoekers. Een succes dat onze chefs  grootste evenementen van Brugge.’ (LF)
                                            noopte tot ware talent­pairing, want toen gastchef
                                                               www.kookeet.be
                                            Wout Bru na twee dagen volledig uitverkocht was,
                         Het Brugge Plus­team achter Kookeet © Ellen De Meulemeester ging hij ’s nachts koken in de keuken van Geert Van
       \ Zo vier je feest met klassieke muziek                          zwierigste klassieke jasje gaat verder.  terwijl ‘Rien à voir’ in de Sint­Jakobskerk
                                                                   de zintuigen voorbij gaat. Karl Meesters
                                                    Stem zelf via brugge.be/etalage op je
                                                    favoriete winkelraam­met­Beethoven­ wordt immers langzaam blind en vertelt
     Op zaterdag 26 oktober viert Brugge andermaal het jaarlijkse Iedereen Klassiek,       flair en maak kans op een cadeaubon.  over zijn tocht van vallen en opstaan. Het
     hét feest van de klassieke muziek in de stad. Klara, Concertgebouw Brugge en        In De Republiek heerst de piano, met  Vlaams Radio Koor vult aan waar woorden
     Brugge Plus (i.s.m. het stedelijk Conservatorium), Stad Brugge en tal van andere       jonge virtuozen Mirek Coutigny en Fulco  te kort schieten, met muziek. Een concert
     Brugse partners slaan daarvoor de handen in mekaar. Iedereen Klassiek is daar-        Ottervanger in een verrassend decor. Je  van zien, nog meer horen en vooral:
     mee een muziekfestijn voor iedereen. Blikvanger voor jong en oud is dit jaar de       vindt er ook de luisterinstallatie Oorveeg  voelen.
     Torhoutse rapper Brahim die iets in petto houdt voor de Brugse stadsbeiaardier.       van Benne Dousselaere & Thomas
     Noteer: zo vier je feest met klassieke muziek.                        Smetryns.           KLASSIEK AAN HUIS
                                                                   Niet iedereen heeft de kans om op 26
     KLASSIEK VOOR AL WIE      KLASSIEK VOOR DE        swingend familieconcert met het Ebonit  KLASSIEK VOOR GENIETERS oktober naar de Brugse binnenstad af
     ZICH MUZIKANT VOELT      JONGSTE GENERATIE       Saxofoonkwartet.        Beloofd: Scandinavisch vuurwerk door  te zakken. Daarom laten geëngageerde
     Iedereen Klassiek start de dag tradi­ Ook families worden in de watten gelegd,       vaste gast Brussels Philharmonic of  ensembles Traffik Klassik, Duo Adentro
     tiegetrouw met een keur aan aria’s en  met verkleedpartijtjes met pruiken en  KLASSIEK VOOR SHOPPERS  sluimermuziek in de kloosterkapel van de  en Artis Dulcedo noten waaien in centra
     koralen om mee te zingen. Verkies je  pofbroeken à la Mozart, knutseltafels  EN FOODIES  Godelieveabdij. Proef van de uitzonder­ voor zieken en zorgbehoevenden.
     een ander instrument dan je eigen  en speelhoeken in de Lantaarntoren  Iedereen Klassiek Boetiek, de queeste  lijke mix van Indiase raga’s, Arabische  Radiozender Klara volgt de feestelijkhe­
     stem, dan biedt de Sound Factory  van het Concertgebouw of een  naar de Brugse etalage met het  melodieën en melancholische stemmin­ den van Iedereen Klassiek op de voet en
     (Concertgebouw) soelaas. Op de Markt                             gen van Marin Marais of ontdek de  brengt ze de huiskamer binnen. (LF)
     blaast een gigantisch tromboneorkest                             mannen die het hart van Clara Schumann
     van 200 trombones (uit kunststof) een                            wisten te veroveren.      Belangrijk: Iedereen Klassiek is een
     muzikaal feest op gang. In de voor­                                             gratis evenement. Plaatsen kunnen niet
     middag is er een korte gratis workshop                            KLASSIEK VOOR         op voorhand gereserveerd worden (met
     waarbij je onder leiding van Mr. pBone                            AVONTURIERS          uitzondering van de trombone-workshop).
     himself een eenvoudig deuntje leert                             Het Sphⱻre Trio belooft percussie én  Er is toegang tot de activiteiten voor zover
     spelen. MNM­presentator/zanger Brahim                            spektakel. Het Ataneres Ensemble gaat  er plaats is. Op sommige locaties is het
     en stadsbeiaardier Wim Berteloot krijgen                           voor Muziek bij Markante Momenten.  aantal plaatsen beperkt.
     ook een rol in dit muzikale verhaal.                             Samen met videografe Karen De Meyer
                                                                   www.klara.be/iedereenklassiek
     (Noot: vooraf inschrijven voor de work­                           brengt het een audiovisuele terugblik op
     shop is nodig via info@bruggeplus.be,                            de 20e eeuw. Alle zintuigen worden ver­
     voorkennis of ervaring niet.)                 Iedereen klassiek © Tim Theo Deceuninck wend tijdens het ‘Op rozen’­programma,


     EXit is een uitgave van EXit vzw Redactie: Antoine De Clerck, Sigrid Devisch,  Grafisch ontwerp: Bblau Info advertenties:  Info agenda:
     Hoofdredacteur / v.u. Luc Fossaert,  Rudi Vanmarcke, Lieselot De Deurwaerder,  Logo: Kaat Flamey (KA.AD) Wenst u te adverteren in EXit?  Griet De Prest, tel. 050/44.20.04,
     Korendragersstraat 24, 8000 Brugge,  Foto’s: Ellen De Meulemeester Opmaak & Druk: Vandenbroele.be Stuur een mail naar exitbrugge@gmail.com of  e­mail: griet.deprest@bruggeplus.be
     tel. 050/33.02.46, e­mail: luc.fossaert@gmail.com      Inlichtingen: Antoine De Clerck  neem contact op op het nummer 0495/37.35.28. De uitgever is niet verantwoordelijk voor
                                    (exitbrugge@gmail.com, 0495/37.35.28)             eventuele drukfouten en de inhoud van de
                                                                   advertenties.


     2 -   nr. 298 - oktober ‘19
   1   2   3   4   5   6   7